V Ukrajino na delo napoten prvi slovenski policist

Slovenska policija bo v mednarodno civilno misijo 1-2021 EUAM Ukrajina letos prvič napotila svojega policista. Pred odhodom v enoletno misijo je Borisa Krajnca sprejel namestnik generalnega direktorja policije Danijel Žibret.

Sprejema pri vodstvu policije se je udeležil še predstavnik Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije mag. Robert Urek, ki je v pogovoru izpostavil, da smo ponosni na to, da slovenska policija prvič pošilja policista v mednarodno civilno misijo, ki poteka pod okriljem EU v Ukrajini. Namestnik generalnega direktorja policije Danijel Žibret pa je Krajncu pred odhodom zaželel čim več pozitivnih delovnih izkušenj ter uspešno in predvsem varno delo.

V Ukrajini bo sodeloval pri svetovanju o policijskem delu v skupnosti

Naloge Borisa Krajnca bodo povezane z nadgradnjo kapacitet varnostnih organov – policije v Ukrajini glede policijskega dela v skupnosti. Ukrajinskim kolegom bo svetoval in sodeloval pri usposabljanjih.

Delo bo od 30. septembra 2021 do 29. septembra 2022 primarno opravljal v Lvovi, po potrebi pa tudi drugje na območju Ukrajine. Naloge bo opravljal neoborožen in v uniformi slovenske policije oz. civilnih oblačilih. Pri komuniciranju bo uporabljal angleški jezik.

Mednarodne civilne misije Krajncu niso tuje

Boris Krajnc ima z delom v mednarodnih civilnih misijah že nekaj izkušenj. Veliko koristnega znanja je pridobil, ko je bil napoten v mednarodni civilni misiji OZN – UNMIK Kosovo (od aprila 2007 do septembra 2008) in EU – EULEX Kosovo (od marca 2015 do junija 2016).

FOTO: policija.si

Oddaj komentar