V Novi vasi postavili fitnes na prostem in otroško igrišče

V Mestni četrti Nova vas urejajo dolgo pričakovana igrala na območju Trga Dušana Kvedra, konkretneje na zeleni površini v občinski lasti, ki je južno od mesnice Fingušt.

Urejena bosta dva sklopa: fitnes in otroško igrišče

Kaja Pogačar iz Komisije za prostor in komunalo – MČ Nova vas nam je pojasnila, da projekt obsega postavitev večgeneracijskega igrišča: “Pri zasnovi večgeneracijskega igrišča je bilo pomembno, da so izbrana igrala in aktivnosti mogoče tako za malčke, otroke in mladostnike kot tudi za odrasle, seniorje ter funkcionalno ovirane osebe. Na zelenici bosta tako urejena dva sklopa in sicer fitnes na prostem, z različnimi elementi in ustrezno mehko podlago, ter otroško igrišče z različnimi lesenimi plezali, gugalnicami in drugimi elementi.”

Na lokaciji bo zagotovljena tudi vsa potrebna infrastruktura, kot so dostopi, klopi, koši ter ozelenitev.

Projekt obsega tudi širše območje obdelave, ki vključuje nujno potrebno ureditev mirujočega prometa – torej zaris parkirnih mest, določitev robov med zelenimi in prometnimi površinami, postavitev prometne signalizacije, postavitev stojal za kolesa, ločevalnih ograj ipd.

“V tem prostoru namreč trenutno vlada velika stihija glede parkiranja, nekateri stanovalci celo parkirajo na zelenicah v občinski lasti, kar bo potrebno urediti. Nas pa manjko parkirnih mest ne skrbi, saj je bilo ob preureditvi Kardeljeve ceste vzpostavljenih kar večje število dodatnih parkirnih mest,” je dejala Pogačarjeva.

Investicijo v okvirni vrednosti 80.000 evrov krije MČ Nova vas, in sicer iz sredstev delnic CaTV, ki jih lastniki nikoli niso prevzeli in so zato bila uradno prenesena na MČ.

“Izbrano območje se nam zdi primerno zato, ker v obstoječem stanju ne razpolaga z niti enim igralom, vemo pa, da v tej soseski živi zelo veliko ljudi, mladih družin in starejših, tako da bo njihov prostor aktivnosti na ta način obogaten,” je povedala Pogačarjeva in dodala, da je žal v MČ Nova vas tudi sicer opaziti veliko pomanjkanje igral: “Gre namreč za mestno četrt z najvišjo gostoto poselitve in temu primerno bi potrebovali več igrišč za različne starostne skupine – se pa slednje obeta v okviru projekta Park Pekrski Potok, za katerega upamo, da bo čim prej ugledal luč sveta. Bi pa postavitev igral potrebovale tudi nekatere druge lokacije znotraj MČ.”

Zaključna dela bodo urejena predvidena v jeseni.

Oddaj komentar