V Mariboru postavljajo nove nadstrešnice na avtobusnih postajališčih

FOTO: KS Kamnica

MO Maribor je v okviru javno-zasebnega partnerstva s podjetjem Europlakat, d. d., sredi postavljanja 25 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih, kjer jih do zdaj ni bilo ali pa so bile dotrajane oz. neprimerne. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo postavljenih skupno 50 novih avtobusnih nadstrešnic.

V teku je postavitev avtobusnih nadstrešnic na postajališčih; Rošpoh-Hojnik, Cesta v Rošpoh 115, Kamnica-trgovina (v mesto), Cesta v Rošpoh 65 (v mesto), Kamnica-trgovina (smer Morski jarek), Pekre-Gasilski dom (v mesto), Pekre-Gasilski dom (iz mesta), Malečnik-Lorber (iz mesta), Malečnik- Lorber (v mesto), Trčova-Griček, Nebova I, Ruperče, Kronaveterer, Pokopališče Dobrava-vhod, Dupleška-Jarčeva (v mesto), Dupleška-Jarčeva (iz mesta), Dupleška-Tezenska (iz mesta), Dupleška- Tezenska (360), Šubičeva-vrtec, Zrkovci, OŠ Franceta Prešerna-podružnica, Lackova-Stara lipa, Betnavska-Goriška, OŠ Maksa Durjave, Mladinska-Vrbanska (Mercator), Magdalena (v mesto).

V teh dneh se izvaja temeljenje in priprava območja za postavitev avtobusnih nadstrešnic v Kamnici in Malečniku.

Nadstrešnice se postavljajo v okviru pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem Europlakat, d. d., ki v okviru pogodbe financira stroške dobave in postavitve nadstrešnic ter gradbena dela za ureditev obstoječih avtobusnih postajališč (temelji, tlakovanje, taktilne označbe). V skladu z javno- zasebnim partnerstvom MO Maribor financira stroške celovite ureditve postajališč, kjer bodo nove nadstrešnice postavljene (robniki, urbana oprema, morebitno asfaltiranje in postavitev kolesarskih stojal).

Oddaj komentar