V Mariborski knjižnici naslednji teden že izposoja knjig pri pultu

Od ponedeljka, 11. maja 2020, v Mariborski knjižnici začenjajo izposojo knjig pri pultih v posameznih enotah, potem ko so ta teden odprli svoja vrata in so si lahko bralci izposodili knjige ali jih vrnili pri vhodih v knjižnice. Še vedno pa je sistem izposojanja prilagojen trenutnim razmeram.

Odpiralni čas enot ostaja enak kot v tednu med 4. in 8. majem in je objavljen na spletni strani Mariborske knjižnice, razen v Knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Rotovž, kjer od 11. maja poslujejo od ponedeljka do petka od 10. – 18. ure, v soboto od 8. do 12. ure, v soboto od 8. do 12. ure bo odprta tudi Knjižnica Tabor. Čitalnica ostaja še zmeraj zaprta. Uporabniki vstopajo v knjižnico posamično, v vrsti ohranjajo razdaljo dveh metrov, pred vstopom si razkužijo roke, obvezna je uporaba zaščitne maske.

Ohranjajo pa možnost prejema naročenega gradiva po klasični pošti. Člani Mariborske knjižnice lahko v času odprtosti po telefonu pokličejo v Knjižnico Rotovž ali Pionirsko knjižnico Rotovž in naročijo želeno gradivo. Knjižničarji bodo članu naročeno gradivo poslali po klasični pošti. Omogočena je izposoja vseh vrst knjižničnega gradiva, prav tako je vpis novih članov. Vzpodbujajo pa k vpisu prek spleta, do nadaljnjega bo še vedno omogočen brezplačni spletni vpis za dostop do e-virov. Aktivirana je možnost rezervacij gradiva prek COBISS/Moja knjižnica in mCobiss. Ukinjajo pa omejitev števila izposojenih izvodov knjižničnega gradiva. Do 1. junija 2020 so izklopljene zamudnine, opomini in izterjava. Kakršna koli plačila so od naslednjega tedna možna tudi v enotah knjižnice, priporočajo pa poravnavo prek spleta.

Vračanje gradiva

Člani Mariborske knjižnice lahko izposojeno gradivo, ki ga namestijo v vrečko, v času odprtosti prinesejo v knjižnico, kjer so si ga izposodili. Gradivo bodo prevzeli knjižničarji in ga namestili v karanteno. Od ponedeljka, 11. maja, omogočajo tudi možnost vračila gradiva na posameznih postajališčih bibliobusa. Izposoja gradiva za enkrat še ne bo mogoča. Bibliobus bo obiskoval postajališča po urniku, ki je objavljen na spletni strani knjižnice.

Oddaj komentar