V prvih dveh vpisnih rokih na srednje šole sprejetih 19.085 kandidatov

Za naslednje šolsko leto je bilo do sedaj na srednje šole sprejetih 19.085 kandidatov, od tega 6813 na gimnazijske programe, 8025 na programe srednjega strokovnega izobraževanja, 3745 na programe srednjega poklicnega izobraževanja ter 502 na programe nižjega poklicnega izobraževanja. Prosta mesta za vpis v tretjem roku bodo objavljena 16. julija.

V prvem roku se je tako po koncu roka za prenos prijav na 23.326 razpisanih mest prijavilo 19.262 kandidatk in kandidatov, od tega 507 v programe nižjega poklicnega izobraževanja, 3725 v programe srednjega poklicnega izobraževanja in 8150 v programe srednjega strokovnega izobraževanja. Še 6879 se jih je prijavilo v gimnazijske programe, od tega 5546 v programe splošne gimnazije in 1333 v programe strokovnih gimnazij, piše na spletni strani vlade.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 6. julija 2020 vpisalo skupaj 17.946 kandidatov, od tega 5391 na šole z omejitvijo vpisa. Prostih je ostalo še 577 mest na šolah, ki so vpis omejile in 5152 mest na ostalih šolah.

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1173 kandidatov. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 34 kandidatom.

Do sedaj se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja največ mladih vpisalo v programe avtoserviser, frizer, mizar, prodajalec, mehatronik operater, elektrikar, oblikovalec kovin – orodjar in slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe zdravstvene nege, ekonomski tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, elektrotehnik, medijski, kozmetični tehnik in strojni tehnik ter predšolske vzgoje. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati najpogosteje vpisovali v programe splošne gimnazije, tehniške gimnazije in v športni oddelek gimnazije, še piše na spletni strani vlade.

Nevpisanih je še 177 prijavljenih kandidatov, ki niso še uspešno zaključili osnovne šole, so spremenili svoj namen ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni. Še prosta mesta bodo na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljena najpozneje 16. julija, vpis pa bo mogoč do 31. avgusta.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar