V kolikšni meri upoštevamo preventivne ukrepe na delovnem mestu, na obiskih in ko smo po opravkih?

FOTO: Pixabay.com

Člani ekipe Mladi zdravniki Slovenije in ekipe Covid-19 Sledilnik so v sodelovanju s podjetjem Valicon naredili anketo o tem, v kolikšni meri smo se v Sloveniji v drugem tednu novembra držali priporočil o samozaščitnih ukrepih na delovnem mestu, na obiskih drugih gospodinjstev ter ob opravkih.

Anketa je bila izvedena na dveh vzorcih; nacionalno reprezentativnem vzorcu 527 ljudi in vzporedno na vzorcu uporabnikov družabnih omrežij (5744 oseb). Predstavili so rezultate, ki se nanašajo na nacionalno reprezentativni vzorec n=527. V njej je sodelovalo 293 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije, od katerih je 188 oseb vsaj del delovnih obveznosti opravilo na delovnem mestu.

Kako so se vprašani držali priporočil na delovnem mestu?
– Ves ali skoraj ves čas je masko nosilo 63 % zaposlenih, 7 % pa nikoli ali skoraj nikoli. Slednjih nismo vprašali, ali so bili morda na delovnem mestu sami in nošenje maske ni bilo smiselno.
– Le dobra polovica je ves ali skoraj ves čas vzdrževala priporočeno razdaljo do drugih.
– Polovica zaposlenih se je ves ali skoraj ves čas izogibala tveganim stikom s sodelavci, kot so skupne malice, dolgi sestanki, kajenje ipd.
– Prezračevanje na delovnem mestu se je izkazalo kot najslabše upoštevano priporočilo, saj je zanj ves čas ali skoraj ves čas skrbelo 43 % vprašanih.
Vseh štirih priporočil se je ves ali skoraj ves čas držalo 27 % vprašanih.

Odgovori na vprašanje o upoštevanju preventivnih ukrepov na delovnem mestu. Vir Valicon

Upoštevanje samozaščitnih priporočil na obisku drugih gospodinjstev v zaprtih prostorih
– Masko je na vseh ali skoraj vseh obiskih nosilo 44 % vprašanih. Enak odstotek vprašanih pravi, da so hodili izključno na kratke obiske in na nobenem obisku niso jedli ali pili. Le odstotno točko manj je bilo takih, ki so na vseh obiskih vzdrževali razdaljo dveh metrov. Kljub ujemanju odstotkov pa ne gre za isto skupino ljudi — vsaj štirih od petih priporočil se je držalo le 16 % vprašanih, pri ostalih pa gre za različne kombinacije odgovorov.
– Med priporočili je na obiskih največ anketirancev upoštevalo higieno rok, kar tri četrtine sodelujočih. Tu je opazna razlika med spoloma, in sicer imajo ženske pogosteje čiste roke.
– Osebe, ki so bile na večjem številu obiskov, so slabše upoštevale priporočila.

Odgovori na vprašanje o upoštevanju preventivnih ukrepov pri obisku v tujih gospodinjstvih. Vir Valicon

Upoštevanje samozaščitnih priporočil ob opravkih (obisk trgovine, banke, pošte, bencinske črpalke ipd.)
– Kar 88 % jih je ves čas ali skoraj ves čas nosilo maske, 81 % si je razkuževalo roke in 77 % je upoštevalo varno razdaljo do drugih (vsaj dva metra). Vseh treh navedenih priporočil sta se držali dve tretjini vprašanih.
-Ob opravkih so se bolje zaščitili tisti, ki spadajo v ogroženo skupino.
-Za zaščito na opravkih so bolje poskrbeli tudi tisti, ki niso bili na nobenem obisku drugih gospodinjstev.

Odgovori na vprašanje o upoštevanju preventivnih ukrepov pri opravkih. Vir: Valicon

Pravilno nošenje maske je odvisno od tega, kje se nahajamo

Pri vprašanjih o pravilnem nošenju maske in varni razdalji do drugih, ki sta bili vključeni pri vseh tipih prostorov, se nakazuje soodvisnost med stopnjo javnosti prostora in upoštevanjem priporočila, so zapisali ob koncu raziskave. Ugotovili so, da se teh dveh priporočil vprašani namreč najbolj držijo na opravkih (najbolj javen prostor), sledi delovno mesto (manj javen prostor), bistveno manj pa se upoštevajo pri obiskih drugih gospodinjstev (zaseben prostor). Slednje velja tudi, ko analizo obiskov in opravkov omejimo le na podvzorec 188 oseb, ki so obiskovale delovno mesto — med njimi in tistimi, ki ga niso, namreč ni razlik v nošenju maske in vzdrževanju razdalje na obiskih in ob opravkih. Razlika med skupinama se je pokazala le pri dolžini obiskov ter obedovanju: za tiste, ki niso opravljali dela na svojem delovnem mestu, so značilni daljši obiski tujih gospodinjstev ter ob spremljavi hrane ali pijače.

Oddaj komentar