V Domu Danice Vogrinec v zadnjih 17 dneh zabeležili le eno okužbo pri stanovalcu

“V zadnjih 17 dnevih, od 29. septembra 2020, smo v DANici zabeležili zgolj 1 okužbo s COVID-19 pri stanovalcu, ki smo jo glede na začetno epidemiološko stanje tudi predvidevali,” je sporočil direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič. Zabeležili so dve okužbi zaposlenih, ki ne izvirata iz domskega okolja. Obe okužbi se zaradi pravočasnega umika zaposlenih iz delovnega procesa in po rezultatih odvzetih brisov v njunem delovnem okolju nista prenesli. V rdeči coni je samo še 7 od prvotnih 38 stanovalcev.

V zadnjih 17 dnevih je bilo testiranih 321 stanovalcev iz vseh nadstropij DE Tabor in 197 zaposlenih sodelavcev. “Vsi ostali testi so bili negativni, kar dokazuje izjemno strokovno delo v DANici in ponovno potrditev našega znanja ter našega nesebičnega odrekanja pri skrbi za stanovalce. V obdobju zadnjega meseca so zaposleni opravili herojsko delo, ki enostavno ni merljivo,” je zapisal direktor doma Slavič in dodal: “Vzpodbudno je tudi dejstvo, da je 31 ozdravljenih stanovalcev že odšlo iz rdeče-COVID cone. Vsi se počutijo dobro. Kljub osredotočenosti na obvladovanje epidemiološke situacije nismo pozabili na potrebo po njihovem čim hitrejšem okrevanju. V času največjih obremenitev smo zmogli pripraviti predlog za njihovo takojšnjo rehabilitacijo, ki po hitrem in učinkovitem dogovoru s Fakulteto Alma Mater v DANici že poteka tudi z akademsko podporo. Trenutno izvajajo rehabilitacijske aktivnosti v enoti na Taboru 4 študentje fizioterapije pod vodstvom fizioterapevta Doma in po protokolu, ki ga je mag. Ester Fabiani, dipl. fizioterapevtka.”

V delovni proces se je vrnila večina sodelavcev, v samoizolaciji je še 7 zaposlenih sodelavcev.

Direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič pred DE Tabor

“Najvišjo raven organizacije in strokovnosti so nam ves čas intenzivnega dela priznavali tudi kolegi iz UKC Maribor, s katerimi smo v celotnem obdobju izmenjevali izkušnje predvsem na področju epidemiološke stroke in jim gre za prenose dobrih praks in znanj vsa zahvala. Hvala vsej ekipi in še posebej dr. Boženi Kotnik Kevorkijan,” je izpostavil direktor Slavič in nadaljeval: “Ponosno lahko povemo tudi, da smo epidemiološko situacijo uspeli obvladati povsem z lastnimi kadri in že omenjeno neverjetno prizadevnostjo zaposlenih sodelavcev. Situacijo smo uspeli obvladati tudi s pomočjo vzpostavljenega IT sistema nadzora testiranih, ki je omogočal natančen pregled nad epidemiološko situacijo in smo ga na operativno učinkovit način vključili v organizacijo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je na področju odvzema brisov pokazal izjemno kooperativnost in podporo. Hvala vsej ekipi in še posebej Aleksandru Jusu in Jolandi Prah.”

Zaključil je s tem, da je epidemija vse nedvomno tudi dodatno povezala in spet pokazala na že znano dejstvo moči skupine, ki lahko doseže cilje, ki ji posameznik nikoli ne zmore.

Oddaj komentar