V dolgovih utapljajoče Športne objekte Maribor bodo skušali spraviti na površje

Športni objekti Maribor (ŠOM) se utapljajo v izgubah. Tako je zdaj po ocenah kumulativne izgube že preko milijon in dvesto tisoč evrov. Zadnja revizija pa je tudi pokazala, da je v preteklosti prihajalo do nepravilnosti pri poslovanju. Na današnji izredni seji pa bodo mestni svetniki odločali o dodatnem finančnem vložku za delno pokritje izgube.

Prejšnji teden je na koncu seje mestnih svetnikov podžupan MO Maribor Samo Peter Medved dejal, da aktivno rešujejo problematiko in da bodo morali pri tem marsikaj spremeniti: “Rešitev bomo skušali najti že v okviru letošnjega proračuna. Koliko bo ostalo kaj sredstev v programu športa, bi namenili temu.” Dodal je še, da bodo morali spremeniti način delovanja Športnih objektov Maribor spremeniti: »Akt o ustanovitvi, se pravi, samo poslanstvo, način financiranja je nevzdržen, da je delovanje Športnih objektov Maribor odvisen od prijave športnih klubov na letni program športa. To se pravi, če se noben klub ne bi prijavil na letni program športa, potem mi ne bi imeli sredstev. Tak način dela je nevzdržen. Tudi vodenje investicij preko Športnih objektov Maribor ni v redu, prinaša obilo težav.”

Eno od možnih dejanj je sicer tudi likvidacija objektov, a pravi, da sam ni pristaš tega, a da ne more te možnosti zanikati. “Samo likvidnostno stanje Športnih objektov je slabo. Na koncu moramo zagotoviti ekonomsko vzdržni način, kar pa ta trenutek to ni. Upam, da do tega ne pride,« je poudaril Medved. Zdaj sicer še velja štiriletni sanacijski program, v sklopu katerega pa bi morala biti zagotovljena sredstva, izvedbo pa bi morali potrditi mestni svetniki. »Sanacijski načrt predvideva, na kak način se bo zadeva sanirala. Mi v sanacijskem načrtu govorimo samo o tem, koliko denarja mora občina dati, da ta pokrije izgubo delovanja Športnih objektov. Treba pa je razumeti, da je sanacijski načrt vezan na proračun. In v proračunu 2019 ni predvidenih sredstev,” je še prejšnji teden povedal Medved in še enkrat poudaril: “Tako izvajanje sanacijskega načrta ni možno. Omenil pa sem že, da nekaj sredstev ostaja programu športa za zaposlovanje trenerjev, nekaj sredstev torej ostaja in tu iščemo možnosti.« Na današnji seji MS MO Maribor bodo tako predstavili vsaj delne možne rešitve in utapljajoče Športne objekte Maribor skušali spraviti na površje.

Oddaj komentar