Na Pobrežju nezadovoljni, ker ni načrta za celotno preplastitev cestišč njihovih ulic

Stanovalci ene izmed ulic na Pobrežju v Mariboru so se obrnili na nas, ker imajo dovolj neurejenega zaflikanega cestišča in slabih bankin ter neodzivnosti Urada za komunalo, promet in prostor. Ob pripravi prispevka pa se je izkazalo, da je tako tudi na ulicah v njihovi soseski.

Stanovalci so se že obrnili na Urad za komunalo, promet in prostor, a so dobili po njihovih besedah nejasno sporočilo, kdo jih bi lahko pomagal. Ne nazadnje, tudi nam z istega urada niso jasno odgovorili na več vprašanj, niti to, na koga naj se stanovalci obrnejo, da bodo po več kot desetih letih imeli v celoti preplasteno cestišče.

Stanovalci Ipavčeve ulice na Pobrežju v Mariboru so razburjeni, ker se na cestišču pri njih in sosednjih ulicah ponovno izvaja dela, samo cestišče pa je že po predhodnih delih v prejšnjih letih v zelo slabem stanju. In med tem, ko jih pošiljajo od vrat do vrat, ker si želijo preplastitev celotnega cestišča, napovedujejo, da bodo vztrajali, dokler ne bodo dobili jasnih odgovorov in načrta.

Zaradi poflikanega cestišča nastaja škoda

Iz videoprispevka, ki smo ga objavili, je razvidno, katere težave pestijo prebivalce ulice in sosednjih ulic, nastaja namreč tudi že škoda na hišah, ker bankine in vozišče niso urejeni. Tako kot stanovalci smo tudi mi med drugim vprašali Urad za komunalo, promet in prostor, kdaj pride na vrsto celotna preplastitev cestišča, kaj delajo na Pobrežju in ali bodo po dolgih letih želja te ulice vendarle prišle na vrsto za celotno preplastitev cestišča. Napotili so nas na sedanjega izvajalca del ali pa Nigrad, ki bo po delih sedanjega izvajalca del spravil cestišče v prvotno stanje. A govora je o stanju, kakršno je bilo pred začetkom sedanjih del, ne pa o preplastitvi celotnega cestišča, na katerega čakajo stanovalci že dobrih deset let.
Pred več kot desetimi leti so namreč na Ipavčevi dvignili asfalt za ureditev kanalizacije, kabelske, vodovoda, leto kasneje še za plin, vmes je bilo tudi opravljeno kako delo na cesti, nikoli več pa ne celotna preplastitev cestišča. Ta tudi po letošnjih delih ni načrtovana.

Večmesečna izgradnja optičnega omrežja

Na nekaj vprašanj sploh ni bilo odgovorov, so nam pa obširno napisali, kaj in do kdaj se zdaj dela. Tudi v katerih ulicah. Tako so nam zapisali, da »na območju več ulic v predelu Pobrežja, kot v nadaljevanju: Nasipne ulice, Belokranjske ulice, Ulice heroja Vojka, Borcev za severno mejo, Ilijeve ulice, Ulice Ivana Zupančiča, Vidavove ulice, Ipavčeve ulice, Finžgarjeve ulice, Dajnkove ulice, Srbske ulice, Vodovnikove ulice, Cilenškove ulice, Makedonske ulice, Ahacljeve ulice, Hrvatske ulice, Črnogorske ulice, Muratove ulice, Jamove ulice, Murnikove ulice in Ob gozdu, se izvaja izgradnja optičnega omrežja s strani GVO za Telekom.«

Pa tudi, da je MOM izdala »dovoljenje za zaporo navedenih ulic in cest (pri tem gre za dnevno ali nekaj dnevno zaporo posamezne ulice ali ceste) za obdobje izgradnje optičnega omrežja, to je od 13. 5. 2021 do vključno 30. 11. 2021. V sklopu tega obdobja gre za dnevno ali nekaj dnevno zaporo posamezne ulice ali ceste. K vlogi za zapore je bila priložena tudi služnostna pogodba.«

Prvotno stanje ne pomeni celotne preplastitve cestišča

Izvajalec sedanjih del je »GVO, ki po položitvi optičnega kabla sanira asfaltne površine na osnovi tehničnih smernic, ki jih izda podjetje Nigrad in so sestavni del služnostne pogodbe. Slednje pomeni, da je po izvedbi del potrebno na terenu vzpostavitvi prvotno stanje,« so nam še zapisali in dodali, da pred pred leti, »ko se je prav tako posegalo v navedene ulice, optike še ni bilo na tržišču in posledično istočasna položitev ni bila možna.«

MOM napotila stanovalce na MČ Pobrežje, Nigrad pa na Urad

Niso pa nam odgovorili na kar nekaj vprašanj, ki smo jih nato še ponovili. Ponovno so nas napotili, da vprašamo GVO ali Nigrad, »ki izvaja sanacijo v skladu s pogoji, določenimi v tehničnih smernicah«. In da se lahko stanovalci s pobudami in vprašanji lahko obrnejo na Mestno četrt Pobrežje. Kot rečeno v prispevku, Mestna četrt Pobrežje ni tista, ki odloča, kdaj in če se sploh bo, cestišče neke ulice preplastilo v celoti. Na Nigradu pravijo, da prav tako ne odločajo oni, ampak da se naj stanovalci obrnejo na Urad za komunalo, promet in prostor, ki jim bo dal vse odgovore. Stanovalci pa imajo zdaj dovolj in bodo, kot so nam rekli, zahtevali jasne odgovore od Urada za komunalo, promet in prostor, saj imajo dovolj izmikanja.

Oddaj komentar