Svetovni dan sladkorne bolezni: Mariborske lekarne že nekaj let izvajajo farmacevtsko skrb pri sladkorni bolezni

Fotografija je simbolična.

Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostosti, zahtevne in kompleksne obravnave ter težkih posledic predstavlja velik zdravstveni problem.

Po podatkih NIJZ za to kronično boleznijo zboli vsak 5. moški in vsaka 10. ženska nad 65 let. V Sloveniji se je od leta 2008 do 2017 število oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje glukoze v krvi, povečalo za dobro tretjino, medtem ko se v zadnjih letih letno število prejemnikov zdravil za zniževanje glukoze v krvi povečuje za 2 do 3 % letno.

Vpliva na kakovost življenja

Sladkorna bolezen za bolnika predstavlja veliko breme in posledično vpliva na kakovost njegovega življenja pa tudi na življenje njegove družine. Obvladovanje sladkorne bolezni zahteva vsakodnevno skrb, redno spremljanje, zdrav način življenja in neprestano izobraževanje, zato je strokovna podpora kot tudi podpora družine nujno potrebna.

Tudi lekarniški farmacevti želijo kar največ prispevati k preprečevanju sladkorne bolezni in boljšemu zdravljenju že odkrite sladkorne bolezni. Osebe s sladkorno boleznijo poučijo o pravilni in varni rabi zdravil ter jim svetujejo tudi o zdravilih, za katere predpis recepta ni potreben. Kot najširše dostopni zdravstveni strokovnjaki s katerimi je oseba s sladkorno boleznijo pogosto v stiku, jih učijo pravilne samokontrole krvnega sladkorja, opozarjajo na dejavnike, ki vplivajo na vrednost meritev, svetujejo nakup primernega merilnika, spodbujajo k rednemu beleženju vrednosti krvnega sladkorja, pomagajo pri pravilni interpretaciji rezultatov ter jih tako ali drugače motivirajo za zdrav način življenja.

Vsaka oseba v programu farmacevtske skrbi prejme zanj izdelano kartico zdravil

V lekarnah že nekaj let izvajajo farmacevtsko skrb pri sladkorni bolezni. Vsaka oseba s sladkorno boleznijo v programu farmacevtske skrbi prejme posebej zanj izdelano osebno kartico zdravil. To je zapis vseh zdravil, ki jih prejema. Za vsako zdravilo se vpiše podrobno navodilo za uporabo, odmerjanje in posebna opozorila, kot so odvisnost delovanja zdravil glede na hrano, druga zdravila, opozorila glede upravljanja strojev, shranjevanja zdravila ipd. Če se ugotovijo težave, povezane z zdravili, se izdela Načrt farmacevtske skrbi, ki zajema predlagane rešitve in cilje po potrebi v sodelovanju z njegovim osebnim zdravnikom.

Pomemben ustrezno urejen krvni sladkor

Za osebe s sladkorno boleznijo je pomembno, da imajo ustrezno urejen krvni sladkor, še posebej pa je to zelo pomembno v obdobju epidemije s covid-19, saj višja raven sladkorja lahko oslabi imunski sistem. “Glede na sedaj znane podatke, osebe s sladkorno boleznijo sicer nimajo večjega tveganja za samo okužbo, kot splošna populacija, vendar pa lahko imajo posebno starejši ljudje s sladkorno boleznijo in tisti s pridruženimi kroničnimi boleznimi (npr. srčno-žilne bolezni, kronična pljučna bolezen) precej hujši potek bolezni. V obdobju epidemije je za osebe s sladkorno boleznijo poleg splošnih priporočil, zelo pomembno tudi redno in pravilno jemanje zdravil, čim pogostejše meritve krvnega sladkorja ter s tem dober nadzor nad sladkorno boleznijo,” so sporočili iz Mariborskih lekarn.

Oddaj komentar