Konec leta, konec Farmadenta?

Farmadent. FOTO: Galerija keramike

Nepoznavanje zakonodaje lahko Mestno občino Maribor stane vsaj 8 milijonov evrov. Prepričani so namreč, da glede Farmadenta ni treba storiti nič oz. ga ni treba prodati. Ministrstvo za zdravje je ponovno jasno opozorilo, da ni tako in da bodo odgovorni plačevali kazni, če lastniške strukture ne uskladijo z zakonodajo.

Jesenske temperature napovedujejo vročo zimo za zaposlene v občinskem podjetju Farmadent in nič kaj veselo silvestrovo. Vse bolj verjeten je najslabši scenarij izida sprejetja Zakona o lekarniški dejavnosti, to je izguba delovnih mest in žalostni konec Farmadenta, ki so ga skoraj vsi imenovali občinska srebrnina.

Občinsko srebrnino branili do njenega propada?
Danes je 984. dan, odkar je v veljavo stopil Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki v 26. členu prepoveduje horizontalne in vertikalne povezave med lekarnami in veletrgovci z zdravili, kot je Farmadent. Preprosto povedano, Mestna občina Maribor ne more biti hkrati lastnik Javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor in Farmadenta, ne direktno in ne preko povezanih družb. Rok za uskladitev z zakonom je določil eno leto, ki pa je bil z Zakonom o dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1A), sprejetim v sredini decembra 2017, podaljšan do konca letošnjega leta. Odgovornim je tako ostalo malo več kot sto dni, da poskrbijo za našo srebrnino, delovna mesta in ohranijo večmilijonsko vrednost občinske naložbe.

Farmadent lahko reši le še čudež.
Prav neverjetno je, kakšne odgovore smo na naša povpraševanja, vezana na bližajoči rok, dobili iz Mestne občine Maribor in podjetja Farmadent. Glede prodaje podjetja so nam z MOM odgovorili: »V proračunih Mestne občine Maribor za leti 2019 in 2020 prodaja deleža v podjetju Farmadent ni planirana.« Hkrati pa zapisali: »Razmerje med podjetjem Farmadent in Mestno občino Maribor je usklajeno z veljavno zakonodajo in ne gre za povezano osebo v smislu Zakona o lekarniški dejavnosti.«

FOTO: farmadent.si

Prejeli smo odgovore tudi na naša vprašanja o bližajočem se roku, ki ga določa zakon, od podjetja Farmadent. Glede na odgovore, ki smo jih prejeli, se ne čudimo, da se pod odgovore ni nihče niti podpisal. Zatrdili so namreč: »Zakon o lekarniški dejavnosti zavezuje izvajalce lekarniške dejavnosti in na poslovanje podjetja Farmadent nima vpliva.«. Glede na takšen odgovor od Farmadenta bi verjetno moral župan MOM Sašo Arsenovič plačo direktorice Tadeje Štefančič še bolj znižati, kot jo je, hkrati pa to očitno pomeni popoln obrat stališča, ki ga je bilo vsaj do sedaj zaznati z njene strani.

Ministrstvo odgovarja: »Ne, stališče MOM po naše mnenju ni v skladu s 26. členom ZLD-1.«
Ko smo na Ministrstvo za zdravje poslali odgovore, ki smo jih prejeli s strani MOM, da jih določila zakona ne zadevajo, enako očitno po novem meni tudi direktorica Farmadenta Tadeja Štefančič, smo prejeli jasni odgovor: »Ne, stališče MOM po našem mnenju ni v skladu s 26. členom ZLD-1.« Ponovili so tudi, da je zakonodajalec »predpisal kazenske določbe za pravne in fizične osebe«.

Mariborski župan Saša Arsenovič

Kazen bodo plačali: občine lastnice, Farmadent, župani, tudi Sašo Arsenovič in Tadeja Štefančič!
Že maja leta 2017 smo povprašali ministrstvo o Farmadentu, zato sedaj nekaterih vprašanj nismo ponavljali, temveč smo jih povprašali, če še vedno stojijo za odgovori, ki so jih takrat podali, kljub menjavi vodstva tega in prenosu Farmadenta iz lastništva Mariborskih lekarn, direktno pod občino. Pojasnili so, da se je samo podaljšal rok za eno leto.

———————————————————————————-
Odgovori Ministrstva za zdravje vezano na sankcije
1. Kakšna je sankcija za podjetja oz. lastnike, če lastništvo podjetij Farmadent in LL grosist ni skladno s 26. členom Zakona o lekarniški dejavnosti po poteku prilagoditvenega roka, določenega z omenjenim zakonom (če smo prav seznanjeni, je to 17. 1. 2018)?
Kot je natančno navedeno v XIII. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, št 85/20169, ki je stopil v veljavo 27. 1. 2017), se po enem letu od uveljavitve zakona, z globo v primeru nespoštovanja omejitve iz 26. člena kaznuje za prekršek pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe.

2. Ali so sankcije lahko deležni tako lastniki kot pravna oseba (občine) in odgovorna oseba pravne osebe (župani) oz. navedeni podjetji kot pravne osebe (Farmadent, LL grosist) in odgovorne osebe pravnih oseb (direktorji omenjenih podjetij)? Prosimo za natančno obrazložitev.
Da, sankcij so lahko deležne vse fizične in pravne osebe, ki ste jih našteli v vašem vprašanju.

3. Ali je sankcija enkratna ali se lahko izreče/izvede večkrat? Če velja slednje, prosimo tudi za opredelitev v kakšnih/katerih primerih oz. kolikokrat.V primeru nespoštovanja določil zakona, se kazen lahko izreče večkrat.

——————————————————————————-

Zakon jasno določa sankcijo, v kolikor se lastniška struktura Farmadenta ne uskladi z veljavno zakonodajo. Glede na to, da se lahko le ta izreče večkrat zaporedoma, je jasno, da lahko gre za zelo velike zneske, ki bodo ogrozili poslovanje družbe. Glavna grožnja pa je obveščanje konkurence (Salusa, Kemofarmacije…), dobaviteljev in strank Farmadenta, da podjetje ne posluje skladno z predpisi in da obstaja veliko finančno tveganje v kolikor bodo z njim še poslovali.

Konkurenci Farmadenta se obeta sanjski posel!
Zadnja ponudba, po informacijah časnika Večer, je bila s strani Salusa v višini 8,7 milijona evrov za 91,5 odstotni delež družbe Farmadent. Glede na očitno popolno nepoznavanje predpisov s strani odgovornih v Mariboru bo konkurenca lahko prišla do tržnega deleža Farmadenta brez plačanega centa.

Čakanje na morebitno odločitev Ustavnega sodišča RS o pritožbi LL Grosista postavlja našo mariborsko «srebrnino« in zaposlene v podjetju pod takšno tveganje, ki je nerazumljivo in se zna izkazati, da tudi kaznivo. Saj oškodovanje javnih sredstev občine in podjetja, do katerega lahko pride, zaradi neustrezni odločitev odgovornih, bo verjetno izjemno veliko.

Zlobni jeziki v mestu pa se že sprašujejo, ali je večja provizija takrat, ko nekdo mora nekaj plačati, ali takrat, ko dobi zastonj?

Oddaj komentar