Štipendije Mestne občine Maribor bo letos prejemalo več kot 50 nadarjenih dijakov in študentov

Sprejem Erasmus študentov v Mariboru. Vir: Facebook, Univerza v Mariboru

Zaključila sta se javna razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021.

Štipendijo Mestne občine Maribor (MOM) bo v šolskem letu 2020/2021 prejemalo 29 dijakov in 24 študentov s stalnim bivališčem v MOM. Dijaki bodo prejemali štipendijo v
višini 130 evrov na mesec, študenti, ki študirajo v Sloveniji, 190 evrov, tisti, ki študirajo v tujini, pa 250 evrov. V občinskem proračunu 2020 sta za podelitev štipendij predvidena 102 tisoč evra, enak znesek pa je predviden tudi za proračun 2021 (ta še ni sprejet).

Za to šolsko leto so tako v okviru dveh razpisov, na katera je prispelo skupno 132 vlog, podelili:

– 26 štipendij nadarjenim dijakom,
– 3 štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja,
– 17 štipendij študentom, ki študirajo v Slovenij, in
– 7 štipendij študentom, ki študirajo v tujini.

Rok za prijavo se je za dijake iztekel 15. septembra in za študente 15. oktobra. Na osnovi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka od vključno drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija od vključno drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža. Izpolnjevati morajo tudi pogoje, kot so slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v MOM, povprečna zaključna ocena najmanj 4 za dijake oziroma 8 za študente in izjemni dosežki v preteklem šolskem/študijskem letu. Občinske štipendije ne more prejemati dijak oziroma študent, ki že prejema katero drugo štipendijo.

Mestna občina Maribor nadarjene dijake in študente ter dijake, ki se šolajo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, štipendira že od leta 2002/2003. V zadnjih letih so se razpoložljiva sredstva za štipendije zviševala: v letih 2017 in 2018 je bilo v proračunu predvidenih 80.000 evrov, v letu 2019 pa 100 tisoč evrov. Zvišalo se je tudi število izplačanih štipendij: s 35 v šolskem oziroma študijskem letu 2017 na 53 v letošnjem letu.

Oddaj komentar