Stanovanjski sklad do 2023 z okoli 2400 dodatnimi stanovanji, več sto tudi v Mariboru

Stanovanjski sklad RS bo po načrtih do leta 2023 pridobil dodatnih nekaj manj kot 2400 najemnih stanovanj, in sicer okoli 1500 z lastno gradnjo, okoli 500 z gradnjo v sodelovanju z občinami in okoli 400 z odkupom na trgu. Po letu 2023 je predvidena gradnja dodatnih okoli 1300 stanovanj.

Po ocenah bi bilo v državi potrebnih okoli 10.000 dodatnih javnih najemnih stanovanj. Kot pravi ministrsvo za okolje in prostor, primanjkuje zlasti tistih stanovanj, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila reševanje stanovanjskega problema. Del potreb naj bi pokril republiški stanovanjski sklad, in sicer večji del z novogradnjami, del pa tudi z odkupom na trgu.

Sklad napoveduje, da bo do leta 2023 z lastno gradnjo zagotovil 1447 novih stanovanj, od tega 113 oskrbovanih. V Ljubljani je v gradnji soseska Novo Brdo s 498 stanovanji in Skupnost za mlade Gerbičeva s 109 enotami, vrednost prve investicije je okoli 87 milijonov evrov, druge pa okoli devet milijonov evrov. V načrtu je tudi 40 stanovanj na Dolgem mostu v vrednosti 6,4 milijona evrov, so STA povedali na skladu.

V Mariboru bo v soseski Pod Pekrsko gorco v prvi fazi 212 stanovanj (34,5 milijona evrov), v drugi fazi še 188 stanovanj (30,6 milijona evrov). V Kranju je v prvi fazi soseske Ob Savi predvidenih 187 stanovanj (28,1 milijona evrov).

V Kopru je v okviru projekta Nad Dolinsko 3 predvidenih 90 stanovanj (15,3 milijona evrov), v Lukovici na območju Lukovica jug 80 stanovanj (12,8 milijona evrov), na Jesenicah pa v okviru projekta Partizan 43 stanovanj (6,5 milijona evrov).

Republiški stanovanjski sklad bo poleg tega prek programov sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše skupaj z občinami in drugimi prosilci zagotovil predvidoma 518 javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše.

Pri tem bo po modelu posojila in soinvestitorstva v lasti občin 375 stanovanj in v lasti republiškega sklada 70 stanovanj. V gradnji so projekti Novo Brdo v Ljubljani (174 stanovanj) Dečkovo naselje v Celju (128 stanovanj) in Spodnja Kostrivnica pri Rogaški Slatini (10 stanovanj), v pripravi pa projekti Braslovče (štiri stanovanja), Zreče (šest stanovanj), Slovenske Konjice (11 stanovanj), Nad Dolinsko 3 v Kopru (90 stanovanj) in Ravne na Koroškem (22 stanovanj).

Pri stanovanjskih enotah za starejše bo prav tako po modelu posojila in soinvestitorstva v lasti prosilcev 43 stanovanj, v lasti republiškega sklada pa 30 stanovanj. Trenutno so v gradnji stanovanja v okviru projekta Dečkovo naselje v Celju (14 stanovanj) in v Krškem (29 stanovanj), v pripravi pa projekt stanovanj v Šmarju pri Jelšah (30 stanovanj).

Sklad javna najemna stanovanja pridobiva tudi prek javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč, v okviru katerega je oz. bo pridobil 356 stanovanj po celotni Sloveniji, in sicer v Slovenj Gradcu 60 (in 27 oskrbovanih), v Kočevju 76, v Lenartu 10, v Slovenski Bistrici 31, v Radencih 10, v Mozirju 24, v Pesnici pri Mariboru 24, v Gornji Radgoni 10, v Mežici 19, v Sv. Ani v Slovenskih Goricah dve, v Črnomlju 30, v Murski Soboti 27 in v Brežicah šest.

Po letu 2023 sklad načrtuje še gradnjo 1333 javnih najemnih stanovanj, od tega 112 oskrbovanih. V Ljubljani je predviden projekt Podutik Glince s 400 stanovanji (72 milijonov evrov), pri čemer bo 52 oskrbovanih, v Mariboru projekt Novo Pobrežje s 437 stanovanji (69,9 milijona evrov), pri čemer bo 60 oskrbovanih, in v Novem mestu projekt Brod Drage s 180 stanovanji (23,9 milijona evrov).

Poleg tega je v Dragomlju v načrtu projekt Škotin s 130 stanovanji (20,8 milijona evrov), v Novi Gorici projekt Rožna dolina z 80 stanovanji (12 milijonov evrov), v Kranju druga faza projekta Ob Savi s 55 stanovanji (8,3 milijona evrov) in v Ivančni Gorici del projekta Novi center Ivančna Gorica z 51 stanovanji (8,2 milijona evrov).
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar