Sodišče v Mariboru uspešno rešuje zaostanke

Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 77.851 zadev, medtem ko jih je rešilo 84.735. Pripad novih zadev je v zadnjih letih v rahlem upadanju, sodišče pa prav tako iz leta v leto uspešno znižuje število nerešenih primerov.

Na mariborskem sodišču je ob koncu lanskega leta, kot je razvidno iz letnega poročila sodišča, nerešenih ostalo še 17.777 zadev, medtem ko je bilo ob koncu leta 2016 nerešenih 24.682, leta 2015 33.966, leta 2014 pa celo 45.900 nerešenih zadev. Kot v poročilu piše predsednica mariborskega sodišča Alenka Zadravec, si že nekaj let prizadevajo skrajševati tudi čas trajanja sodnih postopkov in zniževanja števila nerešenih sodnih zaostankov. V primerjavi z letom 2016 so lani povprečni čas postopka iz predlanskih več kot osmih skrajšali na dobrih sedem mesecev, povprečno starost vseh nerešenih zadev pa so iz 38 skrajšali na 33 mesecev. Sodišče je še leta 2016 beležilo 16.176 nerešenih sodnih zaostankov, ob koncu lanskega leta pa le še 9875, pri čemer je znižalo tudi število nerešenih sodnih zaostankov v vseh pomembnejših zadevah, in sicer iz 3079 v letu 2016 na 3003 v letu 2017. Na precej visoki ravni pa je še vedno propad pomembnejših insolventnih zadev. V letu 2016 so prejeli 1143 novih zadev, kar je sicer manj kot tri leta pred tem, ko so beležili velik porast stečajev in drugih insolventnih postopkov. Večinoma gre za osebne stečaje, število nerešenih tovrstnih primerov pa jim je vseeno uspelo nekoliko znižati.

Okrožno sodišče v Mariboru

Na področju kadrov na mariborskem sodišču čutijo potrebo predvsem po dodatnih delavcih na strokovno tehničnem delovnem mestu sodnega zapisnikarja, predvsem na račun obsežnih prepisov zvočnih posnetkov narokov o glavnih obravnavah. Letos nameravajo okrepiti še specializirani oddelek za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj ter kazenski oddelek mariborskega okrajnega sodišča.

Oddaj komentar