Skupina poslancev je z novelo predlagala tri nove rešitve na področju financiranja zasebnih vrtcev

FOTO: Pixabay.com

Na včerajšnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o noveli Zakona o vrtcih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Markom Koprivcem, in ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada predlagani noveli Zakona o vrtcih nasprotuje. Skupina poslank in poslancev je z novelo predlagala tri nove rešitve na področju financiranja zasebnih vrtcev. Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je ministrica, pristojna za izobraževanje, s sklepom februarja letos imenovala delovno skupino, v katero so imenovani po en predstavnik posameznega reprezentativnega združenja občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije), predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in predstavnik Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter pet predstavnikov Združenja zasebnih vrtcev Slovenije.

Delovna skupina za pripravo usklajenega predloga

Naloga delovne skupine je, da pripravi usklajen predlog za dopolnitev 34. člena Zakona o vrtcih, ki bo vključeval položaj občin, katerih izvirna naloga je zagotavljanje javne službe na področju dejavnosti predšolske vzgoje, pri odločanju o sofinanciranju zasebnih vrtcev, in sicer tako, da ga bo ministrstvo lahko predložilo kot predlog novele Zakona o vrtcih.

Izvajanje programa ZERO tudi v letih 2021 – 2023

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo pa je Vlada RS sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 spremeni projekt »Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine (ZERO)«. Z novelacijo investicijskega projekta se bo nadaljevalo izvajanje programa ZERO tudi v letih 2021 – 2023, in sicer je predvidena dinamika izplačil od letos do leta 2023 letno po 60.000 evrov. Skupaj bo tako za zmanjšanje porabe energije in vode v gospodinjstvih namenjenih 180 tisoč evrov do leta 2023.

Namen programa ZERO je zmanjšati energetsko revščino socialno ogroženih gospodinjstev s podeljevanjem paketov enostavne opreme (led sijalke, reducirne mrežice, tuš ročke, tesnila za okna, podaljški za električno energijo s stikalom za izklop, odsevne folije za radiatorje ipd.) in hkrati s tem zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP). Z možnostjo zamenjave opreme se bo tako neposredno zmanjšala tudi poraba energije in vode.

Pogosto živijo v neprimernih stanovanjih 

Energetsko revni občani namreč zaradi varčevanja pogosto živijo v zdravstveno neprimernih stanovanjih, zaradi energetsko neučinkovitih objektov pa praviloma nemalokrat porabijo celo večje količine energentov od povprečja, kar vpliva tudi na povečane količine emisij onesnaževalcev zraka in emisij TGP.

Oddaj komentar