Sklad za podjetništvo z razpisom za soinvestiranje z zasebnimi vlagatelji v mala podjetja

Slika je simbolična

Javni sklad RS za podjetništvo je v uradnem listu objavil javni razpis za soinvestiranje z zasebnimi investitorji v mala podjetja. Na voljo je 4,3 milijona evrov, od tega 1,6 milijona za vzhodno in 2,7 milijona evrov za zahodno Slovenijo, je razvidno iz razpisa.

Višina investicije za posamezno podjetje je od 100.000 do 400.000 evrov, kadar s skladom soinvestirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega, tveganega oz. zasebnega kapitala, ter od 200.000 do 400.000 evrov, kadar s skladom soinvestirajo korporacije.

V primerih, ko se financira inovativno podjetje po definiciji evropske zakonodaje, znaša višina investicije do največ 800.000 evrov.

Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja tako, da tako sklad kot neodvisni zasebni investitor zagotovita vsak po 50 odstotkov investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež sklada ne sme presegati 24,9 odstotka. Najvišji možen skupni lastniški delež sklada in zasebnega investitorja lahko znaša 49,8 odstotka.

Predmet produkta je soinvestiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot družbe z omejeno odgovornostjo in so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, ki ustreza pogojem po razpisu, vsaj v višini vrednosti investicije sklada. Zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, skladi zasebnega kapitala ali podjetja v lasti poslovnih angelov ter korporacije.

Za prvo odpiranje vlog na razpisu je treba vloge oddati do vključno 28. februarja, sicer pa je letos do konca leta predvidenih deset odpiranj. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar