Saga sanacije Športnih objektov se nadaljuje

Po seji mestnega sveta Mestne občine Maribor direktor Športnih objektov Maribor Tadej Mežnar posodablja akcijski načrt sanacijskega programa Športnih objektov Maribor, še vedno pa meni, da bi lahko Hipodrom Maribor prešel v roke drugega upravljavca. Po besedah podžupana MOM Medveda pa komunikacija z izvajalcem sanacije Kopališča Pristan zdaj aktivno teče.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na zadnji seji sicer potrdil sanacijski program za Športne objekte, vendar s pripombami in željo po dopolnilu akcijskega načrta in pripombo, da občina ne bo porok pri kreditu. Tako se direktor Športnih objektov Maribor Tadej Mežnar že dogovarja z bankami.

Je pa kar nekaj svetnikov opozorilo na to, da bi lahko pri reorganizaciji zavoda prišlo do odpovedi. Mežnar pravi, da se trudi, da do odpovedi delavcev ne bo prišlo.

Mestni svetnik Primož Juhart je dal na seji pobudo, da podžupan Medved pripravi podroben kronološki pregled, kaj se je dogajalo z obnovo Kopališča Pristan.

Podžupan pa je o trenutnem stanju in aktivnosti v zvezi s Kopališčem Pristan povedal, da zdaj komunikacija z izvajalcem, ki mora opraviti sanacijo, aktivno teče.

Mežnar še pravi, da je preuranjeno govoriti več, saj še ni končana revizija del, ki jo je naročila Mestna občina Maribor.  Ob tem pa še razmišlja, da bi Hipodrom Kamnica in Mariborski otok prešla v roke drugega upravljavca oziroma v javno-zasebno partnerstvo.

Oddaj komentar