Raziskave in inovacije za zeleni prehod

V evropskem zelenem dogovoru si je EU zadala, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.

Pri doseganju tega cilja bodo imele osrednjo vlogo tudi raziskave ter inovacije, saj bodo ključne za:
– Izvedbo podnebnega prehoda.
– Uvedbo rešitev, ki zmanjšujejo tveganja.
– Vključevanje državljanov v vse faze prehoda.

Program Obzorje Evropa (Horizons EU)

Leta 2021 se je v EU začela izvajati program Obzorje Evropa, ki je namenjen specifično za raziskave in inovacije, do leta 2027 pa bo v njem na voljo za 95 milijard sredstev, pri čemer bo okoli 35 % tega zneska namenjenih doseganju podnebnih ciljev. Njegovi zmogljivi instrumenti in inovativno upravljanje bodo spodbudili potrebne sistemske spremembe, da bi dosegli podnebno nevtralnost in zagotovili vključujoč ekološki in gospodarski prehod. Program Obzorje Evropa bo v sinergiji z drugimi programi EU ključnega pomena za spodbujanje javnih in zasebnih naložb na ravni držav članic.

Skupaj bodo spodbujali nove tehnologije, trajnostne rešitve in prelomne inovacije ter širili uspešne nove rešitve v Evropi in svetu. Cilj programa je tudi, da med letoma 2021 in 2027 ustvari do 100.000 delovnih mest v dejavnostih na področju raziskav in inovacij.

V okviru programa bodo prav tako vzpostavljena t.i. zelena partnerstva za raziskovanje in inovacije. Ta bodo pomagala spodbuditi velike spremembe v okolju, družbi in gospodarstvu, za katere se zavzema evropski zeleni dogovor. EU bo tesno sodelovala z industrijo in državami pri podpiranju partnerstev na ključnih področjih, kot so promet, vključno z baterijami, čistim vodikom, nizkoogljičnim jeklom, sektorjem krožnega biogospodarstva, pozidanim okoljem in biotsko raznovrstnostjo.

Evropska unija je v programu Obzorje Evropa predvidela 5 ključnih tem, in sicer prilagajanje na klimatske spremembe, varovanje oceanov, morij obalnih in celinskih voda, prst in hrana, klimatsko nevtralna, pametna mesta in boj proti raku.

Podrobne informacije o programu so na voljo TUKAJ.

Prispevek je nastal v sklopu projekta Europe at your doorstep / Evropa na našem pragu, ki ga izvaja Zavod PIP, sofinanciran pa je s sredstvi Evropske unije

Oddaj komentar