Računsko sodišče: Ministrstvo za zdravje neučinkovito pri izboljševanju razmerja med potrebnim in razpoložljivim številom zdravnikov

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Ministrstvo za zdravje na področju zagotavljanja učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela ni izkazalo zadovoljivih popravljalnih ukrepov, je v porevizijskem poročilu ugotovilo računsko sodišče. S tem je kršilo obveznost dobrega poslovanja, so ugotovili revizorji.

Računsko sodišče je oktobra lani ugotovilo, da ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije od začetka leta 2008 do konca septembra 2019 nista bila učinkovita pri skrbi za učinkovit vstop zdravnikov na trg dela niti pri izboljševanju razmerja med potrebnim in razpoložljivim številom zdravnikov.

Sedanje ugotovitve: manjkajo podatki o efektivnih urah zdravniškega dela na mesec

Kot so tedaj ugotovili, sta glavna razloga za neučinkovitost predvsem v tem, da ni mogoče ugotoviti dejanskih obstoječih zdravniških kapacitet niti ni mogoče oceniti potreb po dodatnih zdravnikih. Noben deležnik namreč ne ugotavlja, koliko efektivnih ur zdravniškega dela na mesec opravi posamezni zdravnik v okviru različnih oblik izvajanja zdravniške službe in pri različnih izvajalcih. Podatki o tem, koliko je vsak posamezni zdravnik dejansko aktiviran, ne obstajajo, poleg tega pa ni vzpostavljen ustrezen sistem ocenjevanja potreb po zdravnikih, so opozorili.

Odstotnost celovite določene mreže javne zdravstvene službe

Sistem ugotavljanja potreb po zdravnikih ni bil učinkovit predvsem zaradi odsotnosti vrste ključnih elementov, ki bi jih moralo zagotoviti ministrstvo, in sicer predvsem zaradi odsotnosti celovito določene mreže javne zdravstvene službe, določitve zdravniških delovnih mest, natančne metodologije za ugotavljanje potreb po zdravnikih in odsotnosti analiz obremenitev zdravnikov, je ugotovilo sodišče.

Nekateri popravljalni ukrepi so nezadovoljivi

Ker vse razkrite nesmotrnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče v revizijskem poročilu ministrstvu za zdravje podalo zahtevo za predložitev odzivnega poročila. Ministrstvo je nato v odzivnem poročilu in njegovi dopolnitvi predstavilo popravljalne ukrepe, ki ga je računsko sodišče pregledalo in presojalo o zadovoljivosti ukrepov. Nekateri ukrepi so po ugotovitvah računskega sodišča zadovoljivi, nekateri delno zadovoljivi, drugi pa nezadovoljivi.

Ministrstvo ni določilo nikogar, ki bi bil odgovoren za točnost, ažurnost in popolnost podatkov

Nezadovoljivi ukrepi se med drugim nanašajo na pravno ureditev zbiranja, evidentiranja ter spremljanja podatkov o številu zdravnikov in zdravniških kapacitetah v okviru mreže javne zdravstvene službe in okviru zasebne zdravstvene službe, kadar so zdravniki aktivirani v obeh segmentih. Ministrstvo tako ni določilo deležnika, ki naj bo odgovoren za zanesljivost, točnost, ažurnost in popolnost teh podatkov, prav tako ni odpravilo ureditve, ki omogoča podvajanje spremljanja istih podatkov v okviru različnih evidenc.

Nezadovoljivi so ukrepi glede načina pridobivanja podatkov o potrebah po zdravnikih

Poleg tega ministrstvo ni določilo natančne metodologije ugotavljanja potreb po zdravnikih specialistih posameznih specialističnih strok, ki bi vključevala merila za enotno določanje potreb po dodatnih zdravnikih na ravni države in izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Nezadovoljivi so tudi ukrepi glede načina pridobivanja podatkov o potrebah po zdravnikih, analize obremenitev zdravnikov ter analize stroškov in učinkov projektnega nagrajevanja zdravnikov zaradi domnevnih preobremenitev na podlagi glavarinskega sistema v primerjavi s stroški in učinki dodatnega zaposlovanja zdravnikov.

Kršili so obveznost dobrega poslovanja

Ker ministrstvo v odzivnem poročilu na nekaterih področjih ni izkazalo zadovoljivih oziroma v celoti zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo nesmotrnosti, je kršilo obveznost dobrega poslovanja, je še ugotovilo računsko sodišče.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar