Predstavniki univerz in šolskega ministrstva v Mariboru za premišljeno pripravo napovedanega novega zakona za področje visokega šolstva

Vir: Univerza v Mariboru

Na podlagi pobude, ki jo je podala Rektorska konferenca Republike Slovenije, so na Univerzi v Mariboru včeraj, v sredo, 22. februarja 2023, organizirali srečanje, na katerem so prisostvovali vsi rektorji, člani Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS), predstavnika Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), predstavnika Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ter drugi predstavniki univerz.

Srečanje ključnih deležnikov, ki sooblikujejo smernice razvoja visokega šolstva v Sloveniji, je bilo namenjeno predvsem iskanju kakovostnih rešitev za aktualno problematiko. Razprava se je dotaknila odprtih vprašanj na področju izrednega študija, mehanizmov akreditacij v luči evropskih smernic na področju mednarodnih univerzitetnih mrež, sistema e-NAKVIS in njegove povezljivost z EVŠ, Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, izpostavljeni pa so bili tudi posamezni vidiki uporabe področne zakonodaje.

Dogovorjena so bila nekatera izhodišča za reševanje problematik. NAKVIS bo v sodelovanju z univerzami in drugimi deležniki pripravil nacionalne smernice za izvedbo izrednega študija v okvirih, ki jih dovoljuje obstoječa zakonodaja. Za ustrezno podporo pri vključevanju slovenskih univerz v mednarodni prostor bo nujno potrebno pristopiti k spremembi zakonodaje, ki bo uredila podlage za vzpostavitev in delovanje evropskih zvez univerz in ki bo poenostavila postopke akreditacij skupnih študijskih programov. Izpostavljen je bil pomen premišljene priprave napovedanega novega zakona za področje visokega šolstva, ki naj omogoča realizacijo zavez iz Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030. Prisotni so se strinjali, da je treba tovrstna srečanja v prihodnje ponoviti, saj nudijo dobrodošel prostor za razpravo in usklajevanje stališč med deležniki.

Oddaj komentar