Pred prvim šolskim dnevom: število osnovnošolcev narašča od 2010/2011

Slika je simbolična.

Jutri je prvi šolski dan v novem šolskem letu za učence in dijake. Posebej je ta dan vznemirljiv za prvošolce, ki prvič vstopajo v osnovne šole.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v lanskem šolskem letu, torej 2020/21, 21.500 prvošolcev. Več let že velja, da v osnovno šolo vstopajo učenci pri šestih letih, vse več, 12,5 odstotka, pa pri sedmih letih. Pred petimi leti je bilo takih za osem odstotkov.

Število osnovnošolcev narašča vse od šolskega leta 2010/11

V šolskem letu 1991/92 je osnovne šole v Sloveniji po podatkih statističnega urada obiskovalo 225.021 otrok. Po tem letu je število osnovnošolcev upadalo, in sicer do leta 2010/11, ko je doseglo najnižjo točko: 161.131 (skoraj 30 odstotkov manj). Od leta 2011/12 je spet postopno naraščalo. V šolskem letu 2020/21 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 193.158 otrok ali skoraj 3.000 več kot v letu prej in 17 odstotkov več kot v šolskem letu 2010/11, ko je bilo vpisanih najmanj.

V osnovnih šolah prevladujejo učiteljice

Osnovnošolce je v šolskem letu 2020/21 poučevalo 19.477 učiteljev in učiteljic, prvih je bilo 12 odstotkov, drugih 88 odstotkov, so še zapisali na statističnem uradu. Srednješolce je v preteklem šolskem letu poučevalo 6.336 učiteljev in učiteljic, od tega je bilo 34 odstotkov učiteljev in 66 odstotkov učiteljic.  V osnovnih šolah je bilo razmerje zelo podobno tudi pred tremi desetletji. V šolskem letu 1991/92 je v osnovnih šolah poučevalo učence skupaj 14.691 učiteljev in učiteljic; prvih je bilo 15 odstotkov, drugih 85 odstotkov. V srednjih šolah je bilo številčno razmerje med spoloma bolj izenačeno; učiteljev je bilo namreč 46 odstotkov, učiteljic pa 54 odstotkov; vseh skupaj je bilo 6.722.

Imate v vašem kraju Šolsko ulico?

Pa še nekaj zanimivosti. Šolska ulica je najpogostejše ulično ime v Sloveniji, v naši državi je kar 52 Šolskih ulic, po 6 Šolskih cest in Šolskih poti, eno Šolsko naselje in 3 Dijaške ulice. Tudi med priimki se pojavljajo taki, ki nas spomnijo na šolo. Priimek Šola je na začetku leta 2021 imelo v Sloveniji devet oseb, priimek Šolar 500 in priimek Dijak 109 oseb.

Oddaj komentar