Poziv mestnim svetnik MOM s strani delavcev javnih podjetji po zaščiti njihovih pravic

Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor pri spremembi odloka Javnega holdinga Maribor (JHMB) podpira županov amandma, ki zagotavlja spoštovanje že pridobljenih pravic delavcev ob prenosu na JHMB in poziva mestne svetnike, da ga sprejmejo.

Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHMB) je imel v četrtek 15.10.2020 ob 9. uri svojo 10. redno sejo v prostorih Javnega holdinga Maribor. Seje se je na njihovo povabilo telefonsko udeležila tudi v.d. direktorica Holdinga mag. Lidija Pliberšek. Na seji se je SSD JHMB seznanil z vsemi objavljenimi predlogi za spremembo Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor in podpira spremembo odloka, ki jo je predlagal župan MOM Sašo Arsenovič (gradivo H GMS – 329).

Ohranitev pravice delavcev

“Amandma, ki ga je predlagal župan, je skladen z javnimi zagotovili, ki so bila dana javnosti in nam zaposlenim. To je, da bodo delavci pri prenosu njihove zaposlitve na JHMB ohranili že pridobljene pravice pri njihovem sedanjem delodajalcu, kar zagotavljata 75. in 76. členom ZDR-1. Zato pozdravljamo takšno županovo dejanje, saj dober korak v pravo smer in utrjuje medsebojno zaupanje,” sporočajo iz skupnega sveta delavcev JHMB.

Predsednica in podpredsednik SSD JHMB

V sporočilu za medije še zapišejo, da pozivajo in prosijo mestne svetnike MOM, da ta amandma podprejo in se zahvaljujejo za izkazano podporo in pomoč, ki so jo bili deležni. Hkrati prosijo, da v kolikor imajo kakšen dodatni predlog v korist zaposlenih, da ga skupaj predhodno predebatiramo in če je možno uskladimo.

Za zagotavljanje ustreznih pravic delavcev v JHMB bodo morali intenzivno sodelovati vsi deležniki. Zato SSD JHMB poziva vse delavce kapitalsko povezanih družb, ki bodo preneseni na JHMB, da se čim prej organizirajo v sindikat po svoji izbiri v zadostnem številu. Saj bo le tako možno izpeljati vse aktivnosti, ki so potrebne za reprezentativnost in določitev kolektivne dejavnosti v nadaljnjih planiranih aktivnostih predstavnikov zaposlenih.

Podpis dogovora med SSD JHMB s obstoječimi reprezentativnimi sindikati

Na matičnih podjetjih že obstaja formalno ali neformalno sodelovanje med sveti delavcev in reprezentativnimi sindikati podjetij. Na nivoju JHMB, bodo takšno sodelovanje nadgradili. SSD JHMB je v usklajevanju vsebine dogovora s obstoječimi reprezentativnimi sindikati, v katerih je večina delavcev, ki se bodo prenesli na JHMB. Zato obveščajo javnost, da bo v prvi fazi podpisal dogovor o skupnem sodelovanju s Sindikatom Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Saj bodo prvi prezaposleni delavci na JHMB tisti, ki delujejo v okviru le tega SKVNS in bodo lahko v okviru trenutnega članstva, tudi prvi organizirali reprezentativni sindikat pod tem področjem. Seveda pa SSD JHMB ne izključuje naknadnega takšnega sodelovanja s katerim od drugih sindikatov, če se bodo zaposleni JHMB tako odločili, saj je le teh lahko več.

Poudarjajo še, da so vsi predstavniki zaposlenih odprti za socialni dialog. Opravili bodo svojo domačo nalogo, da bodo lahko kakovosten sogovornik upravi JHMB. V vseh posameznih fazah aktivnosti, ki so pred njimi. Glede na njihove dosedanje sodelovanje z upravo JHMB in glede na vloženi amandma župana MOM, so prepričani, da bo socialni dialog uspešen. To pa je najboljša popotnica resnemu pričetku delovanja JHMB in posledično zagotavljanju kakovostnih storitev za občane.

Oddaj komentar