Poslanci danes o spremembah v sestavi svetov šol in vrtcev

FOTO: Pixabay.com

Državni zbor bo danes na izredni seji na zahtevo koalicije obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša spremembe v sestavi svetov vrtcev in šol. Koalicija je zahtevo za obravnavo na izredni seji vložila po tistem, ko predsednik DZ Igor Zorčič predloga novele ni uvrstil na decembrsko sejo.

Odbor DZ za izobraževanje je predlog novele zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja namreč v nasprotju z odločitvijo kolegija DZ obravnaval na seji tudi po 22. uri.

Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim spreminja sestavo svetov vrtcev in šol, zaradi česar je bila deležna največ kritik pedagoške stroke. Prvotni predlog je sicer predvidel povečanje števila predstavnikov ustanovitelja na pet članov od skupno enajstih. Kasneje je koalicija to pripravila na tri člane ustanovitelja in po dva člana staršev in zaposlenih. Tudi ta predlog so popravili na po tri predstavnike ustanovitelja, zaposlenih in staršev.

Na mizi tudi predlog novele zakona o financiranju občin

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o financiranju občin. Spremembe, ki jih predlaga vlada, se nanašajo na določbe o sofinanciranju občin z evidentiranimi romskimi naselji ter na enačbo za izračun deleža sredstev, ki je namenjen za sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih programov posamezne občine. Dopolnjuje tudi nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar