Od septembra bodo trgovine ob praznikih zaprte

Fotografija je simbolična.

Po novem bodo trgovine od praznikih zaprte, zaposleni pa bodo dobili višje plače in dodatke na nedeljsko delo. Tako je zapisano v novi kolektivni pogodbi, ki so jo podpisali predstavniki trgovinskega sindikata, delodajalcev in gospodarske zbornice.

Od 1. septembra bodo trgovine ob praznikih zaprte. Višje plače bodo zaposleni dočakali s 1. januarjem 2019. Zaposlenim v prvem in vključno do petega tarifnega razreda se bodo plače z januarjem povišale za pet odstotkov, nato pa se bodo s 1. julijem 2019 še enkrat zvišale za dva odstotka na sedanjo osnovo. Prodajalka v četrtem tarifnem razredu, ki ima zdaj 624,10 evra osnovne plače, bi imela od januarja dalje 655,31 evra osnove, od julija pa 667,79 evra. Zaposlenim v šestem in sedmem tarifnem razredu, kjer je zdaj najnižja osnovna plača 814,97 evra oz. 971,95 evra, pa se bodo najnižje osnovne plače z januarjem povišale za 10 odstotkov, in sicer na 896,47 evra oz. 1069,15 evra. Poleg zvišanja plač so se v novi kolektivni pogodbi dogovorili tudi za usklajevanje najnižjih osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin do dveh odstotkov. “Plače v trgovini so res nizke, največje so težave v maloprodaji, kjer je približno 30.000 zaposlenih,” je poudaril Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Zahteva sindikata je bila po njegovih pojasnilih sicer, da bi bilo za te zaposlene izhodišče minimalna plača, a je bila zahteva velika.

Za praznike bodo doma, nedeljsko delo bo bolje plačano
Nova kolektivna pogodba, ki so jo podpisali Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, velja za približno 87.600 zaposlenih v trgovinah, ki jim od 1. septembra dalje ne bo več treba delati ob praznikih, razen izjem kot so bencinski servisi, lekarne in podobno (izjeme, ki jih določa zakon in so točno določene tudi v kolektivni pogodbi). Nova pogodba pa uvaja tudi spremembo nedeljskega dela. Po novem bodo lahko delali 20 nedelj na leto, a ne več kot dve na mesec. Če bo zaposleni kljub temu delal tri nedelje v mesecu, bo delodajalca doletelo 500 odstotkov pogodbene kazni. To pomeni, da bo imel delavec na omenjeno tretjo nedeljo urno postavko plačano 500 odstotkov. Tudi sicer pa bodo za delo ob nedeljah veljali višji dodatki, in sicer v višini 100 odstotkov od bruto osnovne plače delavca oz. ustrezne urne postavke. Ta dodatek pa ne more biti manjši od 6,05 evra na uro bruto (četudi so doslej prejemali 5,40 evra na uro bruto). “S povišanjem plač, ki bo, bo urna postavka za nedeljo z dodatkom približno 10 evrov,” je izpostavil Rožič.

Obvezno upoštevanje nadur
Nova kolektivna pogodba določa tudi najvišje možno število delovnih ur tedensko. Vključno z nadurami, v primeru neenakomerno razporejenega in začasno prerazporejenega delovnega časa, delavec ne sme preseči 56 ur tedensko. Če delavec v okviru 12-mesečnega referenčnega obdobja (konec leta), kot to določa zakon, ne izrabi presežka ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa, mu je delodajalec v naslednjem mesecu dolžan izplačati presežek ur v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60 odstotkov. Zaposleni bodo tako po Rožičevih pojasnilih en teden v naprej vedeli, kako bodo delali. Če se delavca dnevno razporeja, pa se mu mora 24 ur prej povedati, da bo naslednji dan delal drugače, v nasprotnem primeru se mu bo plačilo za te ure povečalo za 100 odstotkov. Novost kolektivne pogodbe je tudi izplačilo presežka ur ob koncu leta. Zaposleni v trgovini po Rožičevih besedah na leto delajo 2088 ur. Če je teh ur konec leta več, se morajo te ure izplačati s 60-odstotnim dodatkom. Kot je dodal Rožič, pa imajo zaposleni v trgovini od koncu leta presežke, saj se panoga sooča z velikim pomanjkanjem kadra.

Koriščenje dopusta in izplačilo regresa
Število dopustov se z novo pogodbo ne spreminja, bodo pa imeli člani sindikata pravico izrabiti štiri dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga določijo sama, ostali tri dni. Člani sindikata imajo tudi pravico do enega dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela v posameznem koledarskem letu zaradi sindikalnega izobraževanja ali usposabljanja. Regres za letni dopust se bo moral izplačati z januarjem 2019, in sicer v višini minimalne plače. Če delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, je regres 970 evrov, od tega mora v denarju izplačati najmanj 55 odstotkov tega zneska. Delodajalec pa je dolžan nedenarni del regresa (45 odstotkov) zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb. Nova kolektivna pogodba velja do 31. decembra 2022.
Vir: Lokalec.si

1 KOMENTAR

  1. Končno se bo le.uredilo za trgovce tak so imeli premale plače pa še vse nedelje so delali bogi trgovci bravo da so uredi končno.Lp

Oddaj komentar