Objavljeno je javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov MO Maribor

MO Maribor je na svoji spletni strani objavila »Ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem«.

Na voljo je 5 poslovnih prostorov v centru mesta:

– pritlični prostor na Koroški cesti 21 v izmeri 34,7 m²,
– pritlični prostor na Gosposki ulici 28 v izmeri 69,4 m²,
– kletni prostor v Tkalskem prehodu 4 v izmeri 125,4 m²,
– poslovni prostor v 1. nadstropju v Tkalskem prehodu 4 v izmeri 86,9 m²,
– pritlični poslovni prostor na Miklošičevi ulici 4 – 6 v izmeri 151 m².

Rok za oddajo ponudb je 14. september do 15. ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 16. septembra v prostorih MO Maribor.

Oddaj komentar