Ob svetovnem dnevu okolja letos izpostavljena biotska raznovrstnost

Vir: pixabay.com

Svetovni dan okolja, ki ga na pobudo generalne skupščine ZN vsako leto obeležujemo 5. junija, je letos posvečen temi biotske raznovrstnosti. Čeprav Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo, tudi pri nas zaznavamo trende upadanja pestrosti življenja, svarijo na ministrstvu za okolje in prostor.Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ta teden obiskal Škocjanske jame in poudaril, da smo lahko Slovenci ponosni na naravne danosti. Slovenija je, ko gre za naravne in kulturne znamenitosti in vrednote, zelo pisana, do česar moramo gojiti posebno skrb, je menil Vizjak. “Svetovni dan okolja je primerna priložnost, da podčrtamo pomen krepitve in ohranjanja teh vrednot kakor tudi negovanja za naše zanamce,” so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Človekovo delovanje, kot so onesnaževanje, ne trajnostna raba tal in morja, izkoriščanje organizmov, podnebne spremembe ter vdiranje tujerodnih vrst, vodijo v propad biotske raznovrstnosti ter slabšanje stanja in propadanje naravnih ekosistemov v obsegu, ki je brez primere. “Kriza odraža tudi našo medsebojno povezanost in vpliv dejanj in dogajanj v enem delu sveta na vse nas. To opozarja na potrebo po mednarodnem sodelovanju in usklajevanju pri odzivanju na izzive, ki jih prinaša propadanje okolja,” so še poudarili na ministrstvu.

Na ozemlju Slovenije po razpoložljivih podatkih živi okoli 26.000 vrst živih bitij, ocene številčnosti vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45.000 in 120.000. Od tega je kar 800 živalskih in 66 rastlinskih vrst endemičnih.

Več kot 2000 vrst je v Sloveniji uvrščenih na rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob svetovnem dnevu okolja ocenil, da so varovanje okolja, ohranjanje narave in zdravega življenja enako pomembni kot razvojne potrebe prebivalstva. “V Sloveniji je varstvo okolja ustavno zaščitena kategorija, opredeljuje pa ga tudi vrsta sistemskih predpisov, preko katerih država določa meje dopustnosti posegov v okolje. Država se ne more odreči svoji dolžnosti (preventivne) skrbi za okolje, dolžna jo je zagotavljati na vseh ravneh in pri tem zasledovati interes javnosti,” je sporočil.

Posebej je treba biti po njegovi oceni na posege v obstoječe pravice pozoren v trenutkih, ki jih označujemo kot krize. Ob sprejemanju ukrepov in poseganju v že obstoječe človekove pravice je treba vedno opraviti test sorazmernosti in oceniti, ali je ponujena možnost ukrepanja edina in kakšno škodo lahko povzroči. “Organi odločanja morajo posege v okolje izvajati s tresočo roko in jih dobro utemeljiti, da bodo skladne z zahtevami pravne države,” je izpostavil.

Današnji dan bo vrsta deležnikov obeležila z dogodki, med katerimi pa bodo zaradi novega koronavirusa številni potekali prek spleta. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) tako pripravlja spletni okoljski dan gospodarstva pod naslovom S plastiko po pameti. O onesnaževanju s plastiko za enkratno uporabo in rešitvah bodo razpravljali s strokovnjaki in govorci iz vse Evrope.

Podjetje Plastika Skaza na današnji dan pripravlja virtualni dan odprtih vrat, s čimer želi poudariti svojo trajnostno zavezo in družbeno odgovorno delovanje. Kot so zapisali, bo rdeča nit dogodka izobraževanje udeležencev o plastiki in pravilnem ravnanju z njo.

Plastiko so v ospredje postavili tudi Ekologi brez meja, ki so pripravili spletno premiero filma Zgodba o plastiki ter spletni pogovor z mednarodnimi gosti. Film je nastal pod okriljem mreže Break Free From Plastic, v katero je vključenih 1500 organizacij z vsega sveta, tudi Ekologi brez meja. 95-minutno zgodbo o plastiki so predvajali že v 70 državah, brezplačen ogled v Sloveniji pa bo možen do vključno 11. junija.

Civilna iniciativa Mengeš pa ob svetovnem dnevu okolja pripravlja protest pred smetiščem podjetja Publikus. Kot so zapisali, je “pestrost onesnaževanja” v posmeh biotski pestrosti in varovanju okolja. “Prvo obsežno in dejansko, drugo žal le besedno in pogosto le populistično. Slike odloženih razpadajočih in smrdečih odpadkov so nedvoumne,” so poudarili.

Javno podjetje Okolje Piran bo svetovni dan varstva okolja obeležilo z akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Odslužene aparate, baterije in svetilke, ki spadajo med najhitreje rastoč tok odpadkov v Evropi, bodo zbirali z mobilnim zbiralnikom v Sečovljah in Luciji.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar