Nigrad pripravljen na zimsko sezono: Smo založeni s soljo in peskom

FOTO: Nigrad

S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki bo koledarsko trajala do 15. marca 2022. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z obvezno zimsko opremo.

Pooblaščeni izvajalec zimskega vzdrževanja na območju Mestne občine Maribor je tudi
v aktualni zimski sezoni komunalno podjetje Nigrad iz Skupine JHMB, ki bo dela izvajalo skupaj s kooperanti in podizvajalci.

Po besedah vodje Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor Suzane Fras bodo v sezoni 2021/2022 na območju MOM za izvajanje del v zimski sezoni namenili 1.332.540 EUR: “Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom. Prav tako je za koordinirano izvajanje zimske službe vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju MOM.”

“V proračunu imamo tudi za aktualno sezono na voljo cca 1,3 milijona evrov, medtem ko je bilo v lanski sezoni realizacije za natanko 1.345.025 evrov,” so sporočili iz Nigrada.

Direktor družbe Nigrad, ki na območju Mestne občine Maribor izvaja zimska vzdrževalna dela, Matjaž Krevelj je dejal, da je zimska služba primer dobrega sodelovanja med podjetji, ki izvajajo storitve javnega pomena, in da je prepričan, da bo ob podpori Javnega holdinga Maribor, del katerega je Nigrad že dobro leto, dobila še dodaten zagon, vsekakor pa, da so njihove enote na začetek del v zimskem času dobro pripravljene.

Na zalogi skoraj 100 ton soli

“Izvedli smo pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še približno 935 ton soli, skupaj 610 kubičnih metrov posipnega peska in 150 m3 mešanega agregata. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev”, navaja Matjaž Kerbler, vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu.

V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. “Enote, ki so v stalni pripravljenosti, pričnejo s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov”, še dodaja Matjaž Kerbler.

Vojko Bevk, predstavnik Postaje prometne policije, apelira na voznike, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil: “Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila.”

Globe za nepravilno opremljenost vozil več sto evrov

Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). “Od 15. novembra dalje bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 EUR”, še opozarja Vojko Bevk.

Izvajanje nadzora zimske službe bo opravljala Medobčinska inšpekcija

Nina MIKL, vodja Medobčinske inšpekcije, poudarja, da so zaradi zagotavljanja varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin upravniki ali lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni poskrbeti, da se s streh in žlebov odstranjujejo ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce, prav tako pa so dolžni poskrbeti, da so pročelja zgradb, ki so obrnjena k javni prometni površini, opremljena z vzdrževanimi žlebovi in odtoki za meteorne vode.

Globa 200 evrov

Dolžni so preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino. Opozoriti je treba predvsem na to, da je pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh ter funkcionalnih in drugih površin, prepovedano odmetavati sneg na javne prometne površine. V času odstranjevanja snega z javnih prometnih površin so lastniki vozil dolžni svoja vozila pravočasno umakniti. Zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti
je za posameznika v skladu z določbami Odloka o občinskih cestah zagrožena globa v višini 200 EUR.

Oddaj komentar