Naslednji teden 15. Dnevi slovenskih svetovalnih središč

Od 25. do 27. septembra 2019 bodo Petnajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč. Vseh 17 slovenskih središč bo pripravilo svoje predstavitve. Nosilec projekta Svetovalno središče Maribor je Andragoški zavod Maribor–Ljudska univerza, ki bo v Mariboru poskrbel za več prireditev.

Dejavnost svetovalnega središča je financirana iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada, kar pomeni, da so storitve informiranja in svetovanja o izobraževalnih in učnih možnostih za odrasle brezplačne. Svetovalno središče deluje po načelu enake dostopnosti za vse odrasle, na brezplačnosti storitev informiranja in svetovanja, prostovoljnosti, nepristranskosti in zaupnosti podatkov. Pomembna dodana vrednost, ki jo izvajajo v svetovalnih središčih, so postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

V času od 25. 9. do 27. 9. 2019 se na nacionalni ravni praznujejo petnajsti Dnevi slovenskih slovenskih središč. Njihov glavni namen je informiranje in promocija možnosti vpisa odraslih v formalne in neformalne izobraževalne programe ter promocija možnosti svetovalne podpore v svetovalnih središčih ipd. Izobraževanje in učenje bi radi namreč približali tudi tistim odraslim, ki se manj pogosto vključujejo v izobraževanje (dolgotrajno brezposelnim osebam, socialno izključenim osebam, priseljencem, tudi manj izobraženim zaposlenim ipd.).

Program letošnjih dnevov svetovalnih središč je sestavljen iz naslednjih brezplačnih dogodkov:

– v sredo, 25. 9. 2019 gostujejo s stojnico informacij o izobraževalni in učni ponudbi odraslim na naslovu Centra za socialno delo Maribor, Enote Maribor Center (Gosposka ulica 23, Maribor; dogodek bo potekal od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00);

– v četrtek, 26. 9. 2019 od 10.00 do 11.00 bodo na naslovu Mariborske knjižnice organizirali delavnico mCobiss, Virtualna knjižnica za mobilnih napravah (lokacija dogodka: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, Maribor, Večnamenska dvorana Rotovž, 1. nadstropje Knjižnice Rotovž), udeleženci naj s seboj prinesejo svoje mobilne aparate;

– prav tako v četrtek, 26. 9. 2019 s pričetkom ob 12.00 bodo na Andragoškem zavodu Maribor-LU (Maistrovi ulici 5 v Mariboru) organizirali seminar za sindikalne zaupnike na temo Izgradnja sodelovanja v procesu vseživljenjskega učenja (sodelujejo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška ter Tehniški šolski center Maribor);

– v petek, 27. 9. 2019 bodo izvedli »Svetovalnico na prostem« (od 10.00 do 11.30). Dogodek bo potekal v Mestnem parku Maribor (zbirno mesto: prostori Projektnega učenja mlajših odraslih, v primeru slabega vremena pa se bo dogodek odvijal na Andragoškem zavodu Maribor-LU, Maistrova ulica 5, Maribor).

Oddaj komentar