Na seji Senata UM podano soglasje k Programu dela UM za leto 2022

Vir: Univerza v Mariboru

Na seji Senata UM je bilo dne 25.01.2022 s strani senatorjev podano soglasje k Programu dela UM za leto 2022, na podlagi katerega bo UM nadaljevala izvajanje Strategije UM. Pri predstavitvi Programa dela UM je rektor izpostavil načrt vpisne politike, načrt vseživljenjskega učenja, celostno prilagoditev raziskovalne dejavnosti, krepitev zmogljivosti raziskovalnih dosežkov s projektom RIUM in RIUM2, ter projekt Atheno. Načrtujemo tudi nove študijske smeri, kar bo prineslo nove zaposlitve.

Pri predstavitvi aktivnosti vodstva UM je rektor prof. dr. Zdravko Kačič navzoče informiral, da na UM trenutno poteka končna uvrstitev projektov UM v INOVOUM in priprave 22-tih projektov, med njimi novogradnje ter obnove fakultet in prav tako se nadaljuje s projektom RIUM. Ustanovljena je bila Delovna skupino za zeleno prihodnost.

Senat Univerze v Mariboru je potrdil Akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce v obdobju 2022-2025 in analizo stopnje implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v Mariboru 2022. Senat Univerze v Mariboru se je seznanil z realizacijo akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v študijskem letu 2020/2021 in s pripravljenimi akcijskimi načrti za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v študijskem letu 2021/2022.

Dodatni izpitni roki

Zaradi povečanih odsotnosti in zaradi bolezni ali karanten je Senat Univerze v Mariboru dal soglasje, da se med letnim semestrom študijskega leta 2021/2022 razpišejo tudi dodatni izpitni roki zaradi bolezni COVID-19 ter odrejenih karanten zaradi bolezni COVID-19 (če je mogoče, se lahko dodatni izpitni roki razpišejo že znotraj zimskega izpitnega obdobja). Načrt posamezne fakultete glede prerazporejanja izpitnih rokov ter dodatnega določanja izpitnih rokov v času letnega semestra je potrebno uskladiti s ŠS fakultete.

Senat Univerze v Mariboru je sprejel spremembe študijskih programov Ekonomsko poslovne fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, promet in arhitekturo, Fakultete za organizacijske vede, Fakultete za zdravstvene vede, Fakultete za turizem, Pedagoške fakultete in Pravne fakultete. Prav tako je Senat Univerze v Mariboru dal predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo novega študijskega programa 1. stopnje Omrežja in podatki v naravoslovju in matematiki FNM UM.

Nov podiplomski program Sodobne turistične študije

Senat je dal soglasje tudi za Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023 in ga bo posredoval Vladi RS. Fakulteta za turizem ima v razpisu nov podiplomski program Sodobne turistične študije. Razpisano je 3686 vpisnih mest na magistrskem študiju in 451 na doktorskem študiju. Prav tako so senatorji in senatorke potrdili sedem novih doktorskih tem in dali predhodna soglasja k izvolitvam v naziv docent, asistent, višji strokovni sodelavec in strokovni sodelavec ter v naziv znanstveni sodelavec ter izvolili nove redne profesorje Univerze v Mariboru.

Oddaj komentar