MO Maribor in podjetje Nigrad podpisala pogodbo za izgradnjo 24 km kanalizacije

S svečanim podpisom pogodbe za izgradnjo 24 kilometrov sodobnih kanalizacijskih sistemov na območju štirih krajevnih skupnosti, ki sta jo danes podpisala župan MO Maribor Saša Arsenovič in direktor podjetja Nigrad, ki je del skupine JHMB, Matjaž Krevelj, se je pričela izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor«.

Z novozgrajenim kanalizacijskim sistemom bo na območju MO Maribor na sodobno kanalizacijsko omrežje dodatno priključenih 3508 stalnih prebivalcev, katerih komunalna odpadna voda se je doslej odvajala neposredno v okolje ali v greznice.

– Na območju Kamniške grabe v KS Kamnica bo izgrajena nova kanalizacija v dolžini 1229
metrov.
– Na območju Limbuš – Laznica v KS Limbuš bo izgrajenih 6600 metrov gravitacijskega in
tlačnega kanala ter črpališče.
– Na območju Malečnik-Trčova v KS Malečnik-Ruperče bo izgrajenih 9600 metrov
gravitacijskega in tlačnega kanala ter devet črpališč.
– Na območju Pekre-Hrastje v KS Pekre bo izgrajenih 6800 metrov gravitacijskega in tlačnega
kanala ter razbremenilnik s črpališčem.

Po izgradnji bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98 odstotna. Vsi priključeni bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistini napravi Maribor.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor« je ocenjen na 11 milijonov evrov. MO Maribor je prejela sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna v višini cca. 5 milijonov evrov. Izvajalec del je podjetje Nigrad, d. o. o., ki bo delo opravilo s partnerji (Pomgrad, Cestno podjetje Ptuj in Komunala Slovenske gorice). Vrednost del po pogodbi znaša cca. 6,9 milijona evrov in bo zaključeno do konca leta 2023.

Z izgradnjo sodobnega kanalizacijskega sistema prebivalcem omenjenih naselij ter MO Maribor tako na demografskem kot na okoljskem področju prinaša vrsto prednosti. Najpomembnejša je seveda zmanjšanje onesnaževanja okolja, kar bo imelo neposredne pozitivne učinke na zdravje prebivalstva.

Ob njej pa velja omeniti tudi višanje kakovosti bivanja v primestnih območjih, omogočanje
nadaljnjega razvoja teh območij, ohranjanje ekološke stabilnosti in biotske raznovrstnosti porečja Drave ter ohranjanje vodnih virov kot strateške dobrine v času klimatskih sprememb, so sporočili na MOM.

Oddaj komentar