Minister Janez Poklukar o pomembnosti močnega primarnega zdravstva v primeru odzivanja na zdravstvene grožnje

FOTO: vlada RS

Evropski zdravstveni forum Gastein (EHFG2021) obravnava pomembna vprašanja zdravstvene politike, letošnji je širše obravnaval okrevanje po pandemiji. Dogodek pa je potekal izključno na spletu od 27. septembra do 1. oktobra.

Konferenco soorganizirajo Evropska komisija, avstrijsko zvezno ministrstvo za socialne zadeve, zdravstveno varstvo in varstvo potrošnikov ter Evropski zdravstveni forum Gastein, na spletu pa je predvajala iz Hiše Evropske unije na Dunaju.

Ker se Evropski zdravstveni sistemi soočajo s številnimi izzivi, katere je razkrila pandemija, je razprava na forumu potekala o gradnji njihove odpornosti, trajnosti in učinkovitosti.

Minister Poklukar je med razpravo, na kateri so sodelovali Mario Monti, predsednik Pan-evropske komisije za zdravje in trajnostni razvoj, Sharan Burrow, generalna sekretarka mednarodne konfederacija sindikatov in Colombe Cahen-Salvador ustanovitelj organizacije Atlas, poudaril, da so inovacije ključnega pomena za preoblikovanje zdravstvenih sistemov ter njihovo prilagoditev za prihodnost. Izvajanje inovativnih rešitev iz teorije v prakso pa je lahko izredno zahtevno, zato je potrebno spodbujanje evropskega sodelovanja in medsebojnega učenja za uspešen prenos znanja ter izvajanja inovacij.

Ostali gostje omizja so podali sporočilo, da so se številni državljani počutili nepovezane z odločitvami, sprejetimi med krizo, zaradi česar se je zmanjšalo njihovo zaupanje v demokratične institucije in so tako postali bolj oklevajoči do oblikovalcev politik.

Državljani so zato pozvali oblikovalce politik, naj poleg zdravja razmislijo tudi o ekološki, gospodarski in demokratični razsežnosti odzivanja na krizo, da bi ustvarili boljšo prihodnost za Evropo z odpornejšo družbo. Tako je današnja razprava vključevala različne sektorje za prenovo, v tako imenovani družbeni pogodbi.

Minister Poklukar: “Na splošno bi si morali prizadevati za opolnomočenje ljudi in zagotoviti zdravstveno pismenost v vseh skupinah prebivalstva. Tu vidim veliko priložnosti za mednarodno sodelovanje pri razvoju inovativnih pristopov in izmenjavi dobrih praks. Prav tako bi morali razmisliti, kako pri tem najbolje uporabiti obstoječe mehanizme na ravni EU. Naše skupne naložbe bi morale temeljiti na dokazih in bi morale učinkovito obravnavati zdravstvene in družbene neenakosti.”

V skladu s temo tretjega plenarnega zasedanja EHFG2021, je tiskovna konferenca preučila, kako bi lahko izgledala prenovljena družbena pogodba z bolj vključujočimi, pravičnimi in trajnostnimi politikami.

Na novinarski konferenci je minister Poklukar podal ključne iztočnice razprave: “Da bi zagotovili trajnostno prihodnost, moramo graditi na obstoječih vrednotah in vlagati v inovativne rešitve, za zagotavljanje večje prilagodljivosti naših zdravstvenih sistemov pri odzivanju na spreminjajoče se potrebe ljudi. Prav tako je potrebno razmišljati globalno, vendar delovati lokalno na integriran način, ne nazadnje pa je nujno potrebno vlagati zdaj, da bi prihranili v prihodnosti.”

Oddaj komentar