Mestni svetniki za las izglasovali mariborski mestni časopis

Bolj za las ne bi mogli glasovati, kot so glasovali mestni svetniki za mestni časopis. Z 19 glasovi za in 18 proti so namreč potrdili občinsko glasilo Časopis za prijazen Maribor.

Župan Saša Arsenovič je tik pred drugim branjem vložil amandmaje, pr katerih je upošteval predloge koalicijskih partnerjev, ne pa tudi opozicijskih, vsaj ne v celoti. Delno je omejil svoje pristojnosti pri imenovanju in odpoklicu odgovornega urednika. O tem naj bi na predlog župana odločal mestni svet. Dodali pa so tudi to, da glasilo ne bo izhajalo od razpisa lokalnih volitev d konca volilne kampanje.

Tiskana in elektronska verzija časopisa
Župan Arsenovič je ob koncu seje dejal, da verjame, da jim »bo uspelo narediti takšen informator, glasilo, časopis, ki bo v ponos vsem, ki ga bodo ustvarjali, in tudi vsem meščanom, ki tu živimo in delamo, nikakor ni konkurenca nobenemu mediju, ampak želi povzemati zgodbe in projekte ljudi,ki tukaj ustvarjajo.« Ni pa še najbolj jasno, kako bodo rešili vprašanje, komu bodo dali v nabiralnik tiskano verzijo, kdo pa bo lahko časopis bral v elektronski obliki. Eno možnost vidi v tem, da bi ob prvi številki dali zraven nalepko, ki si jo lahko občani nalepijo na nabiralnik in s tem povedo, ali so za prejemanje časopisa ali ne. Mestni svetnik Saša Pelko iz Liste Andreja Fištravca pravi, da bo pri tem zagotovo prišlo do hude zmede. »Če že, potem naj bo časopis v elektronski obliki, saj je bolj funkcionalna, ekološko manj sporna, ampak mislim, da bo iz tega nastal cel direndaj na koncu,« je razlagal Pelko, češ, da bi morali ali vsi dobiti tiskano ali pa vsi elektronsko verzijo.

Župan Saša Arsenovič je zadovoljen, da bo Maribor dobil mestni časopis.

Pelko: »Sto tisoč evrov letno bi lahko porabili za kaj bolj pametnega«
Pelko je prepričan, da bo časopis v roku enega leta ugasnil zaradi tega, ker bo Zakon o medijih prepovedal vsa občinska glasila. Je pa dejal, da je glasoval proti časopisu: »Dejstvo je, da bo nastal nek časopis, za katerega mislim, da Mariboru ni potreben. Sto tisoč evrov letno bi lahko porabili za kaj bolj pametnega.« Podobno menijo tudi pri Listi Franca Kanglerja. Milan Mikl iz te liste je povedal, »da je v Mariboru dovolj medijev, ki lahko pokrijejo vse teme, hkrati pa, da bi morala Mestna občina Maribor drugače poskrbeti za informiranost občanov. Ne nazadnje lahko že s posodobitvijo spletne strani občine,« in zaključil v istem tonu: »Konec koncev pa sto tisoč evrov ni zanemarljivih, glede na stanje, kakršno je v Mariboru.«

Brez razprave potrdili nov parkirni čas
Presenetljivo hitro pa so zaključili točko o odloku o cestah, v katerem je bilo govora o spremenjeni parkirni politiki. Brez razprave so prešli na glasovanje, saj so bili na drugem koncu dvorane preglasni, da bi slišali vprašanje, ali želi kdo razpravljati. Tako so nato z 22 glasovi za in 11 proti sprejeli spremembo časa parkiranja na javnih parkirnih mestih, zdaj povsod po mestu do 19. ure, prvih deset minut bo brezplačnih. Ob sobotah ostaja parkiranje brezplačno. Cene parkirnih dovolilnic se bodo dvignile. Na javnih parkiriščih z zapornico pa se cena dvigne z enega na 1,20 evra.

Župan Arsenovič pravi: »Dolgo smo usklajevali, sledili smo tako svoji viziji, kot tudi poslušali občane. Mislim, da je ta rešitev v časovnih okvirih med 8. in 18. uro na vseh področjih Maribora usklajena. To je bil eden od ciljev.« Dosegli so tud drugi cilj: poenotenje plačevanja z aplikacijo Easy park in gotovinskim plačilom. Sobote so pustili brezplačne. Arsenovič je poudaril: »Seveda si želimo, da bi čim več ljudi prišlo v mesto peš ali s kolesom, toliko vlagamo v vse te površine in v javni potniški promet, da to ni nekaj , kar si je izmislil župan in njegova ekipa, ampak je to usmeritev Evrope, ki nam za to daje denar, da lahko delujemo in gradimo v tej smeri.« Priznava pa, da mesto še nima celovite mestne prometne študije, ki bi jo že morali imeti, ter da »bi bilo treba strogo postaviti prioritete, ker vsega ne moremo narediti, tudi časa ni toliko. Pomembno je,da bomo izvajali ključne stvari, ki bodo potem generirale razvoj drugih.«

Parkirni avtomat. FOTO: google street view

Treba bo še vzpostaviti parkiranje ob robu mesta
A Mikl iz Liste Franca Kanglerja poudarja, da je ta lista bila že ob prvem branju proti: »Takrat smo dali pomisleke, kajti nekateri svetniki in svetnice so bili celo za to, da se tudi v soboto uvede parkirnina, a to je župan nato umaknil. Ampak ne glede na to, če želimo oživit staro mestno jedro, ne vidimo potrebe, da se pobiranje parkirnine podaljša še za dve uri.« Nezadovoljen je tudi Pelko iz Liste Andreja Fištravca: »Župan je sicer omilil prvotno verzijo, da bi bilo parkiranje plačljivo do 19. ure, ne do 20. ure. A tu ni neke razlike, dejansko se še vedno pustoši staro jedro in to je, mislim, škoda za Maribor. Občina pa s tem ne bo finančno kaj dosti pridobila. Tako da dodatno omejevanje občanov ni potrebno in smo zato mi glasovali proti.« Pelko še pravi, da bi morali prej vzpostaviti sisteme parkiranja ob robu mesta in druge ukrepe: »Ko se občanom nekaj omeji, se mora na drugi strani nekaj sprostiti. Ampak zdaj ljudem samo dodatno nekaj zakasiramo, hkrati pa ne omogočimo nič zraven, to je, mislim, nekaj, kar ni v skladu z željami ljudi, niti mesta.«

Oddaj komentar