Mestni svetniki se ne strinjajo s prioritetami župana

Na današnji seji Mestnega sveta MO Maribor naj bi se odločali o ustanovitvi občinskega podjetja Mestne nepremičnine, preko katerega bi MO Maribor kupila gostišče Pri treh ribnikih. Glede na to, da je v mestu več nepremičnin, ki so že v občinski lasti, in ker mesto in njegove prebivalce tarejo skrbi, ki so bile ali pa bi morale biti obravnavane prioritetno, smo mestne svetnike vprašali za njihovo mnenje pred današnjo sejo.

Glede na do sedaj predstavljene načrte, bi nakup gostišča Pri treh ribnikih stal občinsko podjetje približno 500 tisoč evrov. Da nakup ni ravno najbolj ekonomsko upravičen, je jasno vsakemu, saj bo občina prejemala na mesec mesečno najemnino slabih 2000 evrov. Tako se bo investicija povrnila komaj čez 20 let. Je pa res, da bo to verjetno še kar nekaj kasneje, saj je občina napovedala že za drugo leto, da bo gostišče prenavljala, to pomeni, da se skupna investicija občini ne bo povrnila vsaj še naslednjih 30 letih. Med tem pa več kot 100 objektov v lasti MO Maribor sameva in propada, a za te se ne zmeni nihče.

Skromen odziv svetniških skupin na pomembna vprašanja

Prav zaradi prioritet smo prejšnji teden poslali nekaterim vodjem svetniških skupin Mestnega sveta MO Maribor nekaj vprašanj. Poslali smo jih Stojanu Auerju in Lidiji Divjak Mirnik z Liste za pravičnost in razvoj (LPR), Mateju Žmavcu in Damjanu Cvetku iz Socialnih demokratov (SD), Damirju Orehovcu iz Stranke modernega centra (SMC), Francu Kanglerju in Milanu Miklu iz , Saši Pelku iz Liste Andreja Fištravca (LAF), Josipu Rotarju z Liste kolesarjev in pešcev, Vladimirju Šegi iz Levice, nosilki stranke Arsenovič za Maribor Nataši Rodošek in Samu Petru Medvedu iz iste stranke, Vladimiri Cokoji in Ivanu Celcerju iz Slovenske demokratske stranke (SDS). Odgovore smo dobili samo od Levice in SDS ter delne od Saše Pelka (LAF) ter izjavo za javnost od Socialnih demokratov.

Šega meni, da nakup nepremičnine ni prioritetna naloga

Na zastavljena vprašanja nam je odgovoril  Vladimir Šega iz Levice. Pravi, da ukvarjanje Mestne občine Maribor z nakupom nepremičnin ni prioritetna naloga tega mandata: „Ni, je ena pa to tudi izmed nalog. Svetniki nismo le »politika«, temveč tudi »skupščina« občinskega premoženja.“ Na vprašanje, ali je nakup komercialnih stavb in ponujanje teh na trgu nelojalna konkurenca drugim ponudnikom, pa Šega odgovarja, da „gre za lokal, pomemben za Mariborčane in Maribor. Gostišče se nahaja na čudoviti lokaciji sredi Mestnega parka oziroma ob treh ribnikih in zagotovo mora biti občini v interesu, da lokal odraža ponudbo primerno za naše kraja. Namen lokacije ni le gostinska ponudba, temveč tudi širša turistična dejavnost. Gostinec, ki bo najel prostore bo deloval pod enakimi pogoji, kot njegova konkurenca.“  Tako Šego kot ostale smo vprašali tudi, ali bi morala MO Maribor najprej sanirati stavbe, ki jih že ima v lasti in propadajo, ter so nezasedene, kot pa da kupuje nove. Šega je zapisal: „Vedno je nekaj »bolj nujno«. Gre za zaščito interesov MOM na ključni lokaciji. Ob prodaji kakšnemu neodgovornemu lastniku bo le-ta za vedno izgubljena. MO Maribor mora skrbeti za vse nepremičnine, ki jih ima v lasti, prav tako pa mora poskrbeti tudi za pridobitev novih, v kolikor je to v njenem interesu. Obnova starih in nakup novih nepremičnin se med seboj ne izključujeta.“

Cokoja: “Parcialni interesi in nelojalna konkurenca ne bi smeli imeti prednosti pri nujno potrebnih in že davno načrtovanih investicijah v dobrobit vseh meščanov.”

Vladimira Cokoja iz SDS meni, „da mora biti prioritetna naloga našega mandata zagotavljanje potreb vseh meščanov in meščank Maribora na podlagi zakonskih obveznosti občine na področjih, ki so na lokalnem nivoju predpisane (predvsem potrebe s področja prometa in komunale, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, mladine, zdravstva itd.) ter realizacija že sprejetih investicijske obveznosti iz preteklih let, ki so planirane v sprejetim Načrtom razvojnih projektov ter dober razvojni program s vključenimi investicijskimi projekti, ki imajo realno možnost za izvedbo z realno finančno konstrukcijo na temelju dolgoročne razvojne politike mesta, v vseh MČ ter KS.“ Glede na to, da župan želi, da občinsko podjetje kupi gostišče Pri treh ribnikih in bi to gostišče lahko bilo nelojalna konkurenca ostalim gostinskim lokalom, pa Cokoja meni: „Parcialni interesi in nelojalna konkurenca ne bi smeli imeti prednosti pri nujno potrebnih in že davno načrtovanih investicijah v dobrobit vseh meščanov, kot je na primer Zdravstveni dom Tezno, knjižnica, izgradnja kanalizacije, da o nujnih prioritetah zaradi potreb na področju cestne in druge infrastrukture ne govorimo.“ Cokoja tudi smatra, „da bi se morale najprej sanirati stavbe, ki jih MOM že ima v lasti, kjer so mnoge v slabem stanju ali nazasedene, kot nakup nove.”

Ena od prioritet je izgradnja in obnova kanalizacije.

Pelko: Gostinstvo ni izvirna naloga Občine

Pri Listi Andreja Fištravca so izpostavili pri načrtovanju sedanjega župana Maribora Saša Arsenovič, da bi ustanovili novo javno podjetje Mestne nepremičnine dve zadevi. Mestni svetnik Saša Pelko s te liste pravi: „Najprej to, ali je zakonito, da se ustanavlja to podjetje, saj v Mariboru že imamo javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki bi ga morali ukinit že z odločbo računskega sodišča, saj se podjetje s tem ne bi smelo ukvarjati, ampak bi to moralo spadati direktno pod mariborsko občino.“ In zaradi tega, po besedah Pelka, ni smiselno in ni logično, da bi ustanavljali še eno podjetje, ki se ukvarjalo z nepremičninami. „Druga zadeva pa je, da po zakonu sme občina kupovati samo tiste nepremičnine, s katerimi uresničuje izvirne naloge občine. To pa nikakor ni gostinstvo. Občina ni oseba, ki bi lahko kar karkoli kupila.“ Torej ne samo, da bi nakup gostišča spadalo pod prioritete, ampak sploh ne bi smelo biti na seznamu.

Socialni demokrati predlagajo, da se kupuje in upravlja nepremičnine v javnem interesu

V izjavi za javnost Socialnih demokratov Maribor je zapisano: “Družba Mestne nepremičnine lahko kupuje in upravlja nepremičnine v javnem interesu, ki še posebej taksne, ki imajo zgodovinski in kulturni pomen za mesto.” Zapisali so še, da pričakujejo “od MOM celovit pogled na dogajanje v mestu in njegove potrebe, da bo načrtovanje proračuna tehtno, dolgoročno in jasno vnaprej opredeljeno ter, da se nam ne bodo ponavljale večkratne izredne uskladitve proračuna. Hkrati pričakujemo pravočasno pripravljene rešitve v primerni kvaliteti za vse projekte MOM.
Hkrati v SD Maribor nimamo pozitivnega mnenja, o posegu MOM na področje reševanja nastale situacije z odkupom nepremičnin. Najbrž pa glede na trenutno stanje in nastale okoliščine, nimamo boljšega scenarija za rešitev problema. Ob tem v SD Maribor predlagamo, da MOM sproži postopke, da se objekt Pri treh ribnikih prekvalificira kot objekt širšega zgodovinsko-kulturno-lokalnega pomena.”  

Oddaj komentar