Mestna občina Maribor nad reklamne table v centru mesta, inšpekcija uvedla 19 prekrškovnih postopkov

V preteklih dneh smo obiskali center Maribora. V eni izmed prodajaln so nam dejali, da so v preteklih tednih dobili kazen, ker so imeli pred objektom reklamno tablo, in da jim je bilo rečeno, da reklamne table na omenjeni ulici kazijo podobo mesta.

Obrnili smo se na Mestno občino Maribor in jih povprašali, če informacija drži. Na družabnih omrežjih smo zasledili tudi komentar Frizerstva Gulaž, zapisali so: “Žal celo Mesto Maribor, pa lokali se že zapirajo… Jaz sem dobil 2800€ kazni brez pisnega opomina ker so reklamne table prepovedane.”

Na mestni občini Maribor so nam pojasnili, da v coni 1 ni dovoljeno postavljati tabel za promocijo.

Območje cone 1 je znotraj območja – na jugu Pristan, Usnjarska – na zahodu Pristaniška, Strossmayerjeva – na severu Krekova, Razlagova – na vzhodu Cafova, Partizanska, Ulica heroja Šlandra.

Dodali so, da je mestni svet na 28. dopisni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin v Mestni občini Maribor, ki je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku.

Inšpekcija uvela 19 prekrškovnih postopkov

Zanimalo nas je, koliko kazni so od tedaj izdali. “Medobčinska inšpekcija je na podlagi prejetih predlogov za uvedbo postopkov s strani pristojnega urada Mestne občine Maribor, od spremembe Odloka o rabi javnih površin, uvedla 19 prekrškovnih postopkov,” so nam odgovorili in dodali: “Razlog za uvedbo je torej ugotovljena kršitev občinskega
odloka, saj je v vseh primerih prišlo do nedovoljene postavitve različnih objektov pred
poslovnimi lokali brez sklenjenih pogodb z Mestno občino Maribor.”

Zagotovo so takšne kazni najmanj, kar vsi, ki imajo poslovne prostore v centru mesta, v tem času potrebujejo.

FOTO: Frizerstvo Gulaž, Aleš Zagradišnik s.p

Oddaj komentar