Mariborski svetniki bodo odločali o dveletnem proračunu

Četrtkova seja mariborskega mestnega sveta bo zagotovo burna, saj bodo mestni svetniki odločali o projektu Sortirnica, v prvo obravnavo pa bodo dobili tudi predlog dvoletnega proračuna. Mestna uprava pravi, da so se s pripravo dvoletnega proračuna ukvarjali veliko časa, predvsem zaradi težav na prihodkovni strani.

Razlika med zagotovljenimi viri in potrebami za zakonsko naložene naloge, se iz leta v leto povečuje. „Tudi zaradi tega trpijo investicije, ki so v Mariboru sicer na več področjih več kot potrebne,“ tako Simon Štrancar, direktor Mestne uprave MO Maribor.

Simon Štrancar, direktor MU MO Maribor in Andrej Fištravec, župan MO Maribor
Simon Štrancar, direktor MU MO Maribor in Andrej Fištravec, župan MO Maribor

Največ poudarka v okviru usklajevanja bo v času sprejemanja proračuna po njegovem mnenju vezanega prav na področji sociale in šolstva, kjer prihaja do očitkov, da proračun ni ustrezno zaprt. Še vedno so namreč odprta pogajanja z vlado glede izračuna primerne porabe ter nadomestila za odpravo plačnih nesorazmerij in napredovanj, kjer bodi imeli glede na lani za 1,3 milijona, v letu 2018 pa že za 1,8 milijona evrov višje stroške.

Dveletne investicije v vrtce in šole nezadostne

Na mariborski občini se sicer zavedajo, da za naslednji dve leti načrtovane investicije v šole in vrtce niso zadostne in so daleč od potreb. „ Za vzpostavitev normalnih standardov bi v naslednjih treh letih morali vsako leto nameniti okoli šest milijonov evrov. Za to bomo morali poiskati dodaten denar, saj mestni proračun tega ne zmore,“ pojasnjuje Štrancar.

Je pa mariborski župan Andrej Fištravec pred četrtkovo proračunsko sejo izrazil upanje, da bodo svetniki pri odločanju pred očmi vendarle imeli makroekonomski okvir. Ta pa ne pomeni le 32 – milijonskega primanjkljaja za zakonsko določene naloge s strani države v letu 2017, pač pa več kot sto milijonov evrov od leta 2011.
S tem moramo živeti in to pomeni umiranje na obroke, zato bi bilo treba več energije, ki je zdaj usmerjena proti vodstvu občine, usmeriti proti vodstvu države. Še posebej če gre za koalicijske stranke, ki so prisotne v mestnem svetu,” je dejal župan.

Mariborska občina je sicer prav danes ministrstvu za javno upravo poslala nov predlog formule za izračun primerne porabe, ki bi upošteval tudi socialni vidik. Predlagajo, da bi iz izračuna izvzeli faktor infrastrukture, ki jo ima mesto dodobra razvito, a z njo nastajajo stroški vzdrževanja, namesto tega pa v formulo uvrstijo upoštevanje deleža brezposelnih in tistih z minimalno plačo.

VIR: lokalec.si

Oddaj komentar