Mariborski rdeči križ bo dobil od mariborske občine denar za izvajanje dejavnosti

Jernej Završnik in Saša Arsenovič pri podpisu pogodbe za sofinanciranje rdečega križa. Vir: MOM

Mestna občina Maribor je v proračunu za leto 2021 zagotovila namenska sredstva za sofinanciranje delovanja in izvajanja humanitarnih programov,ki se izvajajo na območju občine, in sicer v višini 131.000 evrov.

Župan se zahvaljuje vsem prostovoljcem

Pogodbo sta podpisala župan MO Maribor Saša Arsenovič in predsednik RKS – Območnega združenja Maribor Jernej Završnik. Župan je ob podpisu izrazil zadovoljstvo z delom humanitarnih organizacij v Mestni občini Maribor: “Vesel sem, da imamo organizacije, ki so dobro organizirane in so sposobne hitre odzivnosti. Na tem mestu bi se rad še posebej zahvalil vsem prostovoljcem, ki delujejo v okviru humanitarnih organizacij. Skupaj se namreč bistveno lažje odzivamo na izzive celotne skupnosti.”

Vse večji pomen solidarnosti

Jernej Završnik pa je poudaril pomen solidarnosti: “V letu 2020 je humanitarno pomoč na področju Mestne občine Maribor prejelo 26.000 oseb. Poleg rednih prejemnikov se na nas vedno bolj obračajo tudi družine in posamezniki, ki so se znašli v stiski zaradi izgube službe tekom pandemije, delavci s kratkoročnimi zaposlitvami, samozaposleni, delavci iz tujih držav, predvsem pa ljudje, ki so na čakanju in prejemajo minimalne dohodke, kljub temu pa še vedno za las presežejo cenzus, da bi lahko dobili socialno pomoč. Mi smo tukaj, da pomagamo, tudi tako, da del svojega blagostanja delimo z vsemi, ki tega blagostanja niso deležni. Mestna občina Maribor te potrebe prepoznava in vesel sem za dodatna sredstva, ki jih bomo lahko namenili pomoči potrebnim.”

Več področij in oblik pomoči

RKS OZ Maribor bo na podlagi pogodbe opravljal dogovorjene programske naloge na naslednjih področjih dela:
– humanitarna pomoč osebam v stiski,
– projekti za najranljivejše skupine prebivalcev,
– delovanje na področju krvodajalstva, zdravstvene preventive in promocije zdravja ter
manj tveganega načina življenja,
– delovanje OZ Maribor in krajevnih oz. četrtnih organizacij Rdečega križa na območju
lokalne skupnosti in
– oskrba ranljivih skupin prebivalcev s prehranskimi in higienskimi paketi, ki je prizadela
epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Za zdravstvena in socialna letovanja otrok v Punatu sklenjena samostojna pogodba

Za zdravstvena in socialna letovanja otrok v Punatu je v letu 2021 namenjenih 56.900 evrov, za kar je sklenjena samostojna pogodba. Znesek je določen glede na prijave otrok, ki so podali vlogo za letovanje v Punatu.

Oddaj komentar