Mariborska občina uredila pet prostorov, ki jih bo uporabljala Umetnostna galerija Maribor

Mestna občina Maribor je z gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli uredila pet prostorov, ki jih bo sedaj uporabljala UGM.

Že v lanskem letu je mariborska občina pričela z GOI deli v Umetnostni galeriji Maribor, ki so bila zaključena v začetku letošnjega leta. “Izvedena do bila rušitvena dela z iznosom obstoječe, stare opreme, odstranjene so bile talne obloge, očiščena kleti in izvedeno je bilo odbijanje razpokanih, votlih in namočenih ometov. V sklopu del so bila izvedena betonska in zidarska dela,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Urejeno je bilo interno kanalizacijsko omrežje na obstoječih sanitarijah, nameščena sanitarna oprema in položena talna in stenska keramika. V pisarniških prostorih je bila izvedena sanacija podov oziroma so bili nameščeni novi. Ob razvodih elektro instalacij se je vgradil plinski kondezacijski kotel, uredilo se je ogrevanje po prostorih, ki so bili tudi prebeljeni.

GOI dela je izvedlo podjetje Gabrič d.o.o., vrednost del je bila v višini 117.730 EUR (z DDV) in so bila v celoti plačana s strani MO Maribor.

Pet dotrajanih prostorov je tako sedaj na novo urejenih in bodo v uporabi UGM

Namenjeni bodo restavratorski delavnici, hrambi razstavne opreme ter umetnin iz Zbirke UGM. Umetniška dela bodo lahko v teh prostorih varno čakala na izgraditev profesionalnih depojskih prostorov. Prenovljene sanitarije sedaj uporabnikom umetniških ateljejev omogočajo dostojne sanitarne pogoje. Prostori v pritličju in kleti so bili očiščeni, odstranjene so bile smeti in odpadki prejšnjih uporabnikov, zapišejo v sporočilu za javnost.

“Mariborska občina je tako v zadnjih letih sanirala več kulturnih objektov – Sinagogo Maribor, Pokrajinski muzej Maribor in Čeligijev stolp, sedaj pa še tudi UGM. MO Maribor je izvedla razpis za oddajo umetniških ateljejev, vzpostavljena je nova vsebina na področju kulture – Muzej najstarejše trte na svetu, obnovljen in kulturi namenjen je Sodni stolp, v sklopu obnove Vojašniškega trga je bil obnovljen tudi objekt t.i. Tri babe, kjer je sedaj med drugim domuje tudi lutkovni muzej Lutkovnega gledališča Maribor. Na tem območju je zaživel tudi novo kulturni središče, ki prepleta dogajanja in prostore, Kulturna četrt Minoriti. Daleč največji infrastrukturni projekt na področje kulturne v Mariboru pa je gradnja Centra Rotovž,” zaključijo.

Oddaj komentar