FOTO: Začenja se obnova Gregorčičeve ulice, tako bo videti po prenovi

MO Maribor je te dni začela s prvo fazo obnove Gregorčičeve ulice med Tyrševo in Grajsko ulico.

MO Maribor želi s projektom obnove ene izmed pomembnejših ulic v mestnem jedru prispevati k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju emisij toplgrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju in boljši povezanosti urbanega območja z zaledjem ter nenazadnje k povečanju prometne varnosti.

S prvo fazo obnove, ki bo trajala predvidoma 5 mesecev, bo celovito urejena ulica na odseku med Tyrševo in Grajsko ulico – izvedena bo arhitekturna in krajinska ureditev z novim tlakovanjem, obnovljeni bodo vsi obstoječi komunalni vodi (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, TK vodov, nov vročevod) in vgrajeni novi podzemni smetarniki. Izvajalec del bo najprej začel z izvedbo vročevoda do Ulice heroja Staneta in Ulice heroja Tomšiča.

Po dokončani prvi fazi obnove bo v letih 2022 in 2023 celovito obnovljeno še območje na odseku med Trubarjevo in Tyrševo ulico (vključno s Tyrševo ulico do Krekove ulice) ter Trgom generala Maistra vse do občinske stavbe.

Območje bo po prenovi celovito preurejeno: od kolesarskih površin in površin za pešce do mirujočega prometa in zelenih površin pa tudi javne razsvetljave in komunalnih vodov.

Prva dva meseca izvajanja del bo promet na Gregorčičevi ulici potekal nemoteno. Ulica bo zaradi del zaprta za promet na omenjenem odseku predvidoma od meseca marca. O nadaljnjih fazah zapore vas bomo obveščali sproti, so sporočili iz MO Maribor.

Za potrebe gradbišča in informacij za občane bo odprta informacijska pisarna na Slovenski ulici 13. Izvajalec del je podjetje Nigrad, d.o.o., vrednost del po pogodbi pa znaša 1,1 milijona evrov.

 

Oddaj komentar