FOTO: V Mariboru kmalu dve novi vrtčevski enoti

Mariborski otroci bodo v novo šolsko leto vstopili v eno novo in eno dograjeno vrtčevsko enoto, so sporočili iz MO Maribor.

Da je Maribor na poti razvoja je razvidno tudi iz številnih novogradenj, obnov in prenov, ki potekajo oziroma se v mestu načrtujejo. Trenutne vrtčevske kapacitete so polno zasedene, zato je MO Maribor resno pristopila k načrtovanju in izgradnji novih enot. Ob vstopu v novo šolsko leto 2022/2023 si v Mariboru obetamo dve novi vrtčevski enoti in sicer pod okriljem Vrtca Pobrežje in Vrtca Studenci Maribor, so sporočili iz mariborske občine.

Od konca leta 2021 v Brezju v enoti Vrtca Pobrežje se izvaja dograditev dveh oddelkov pri obstoječem vrtcu.

Sedaj ima enota dva oddelka drugega starostnega obdobja, po izvedbi investicije pa bo enota Brezje štiri-oddelčna enota, kjer bo prostora za tri oddelke drugega starostnega obdobja in en oddelek prvega starostnega obdobja. V sklopu del rekonstrukcije obstoječega dela se bo prenovila tudi kuhinja in izvedla se bo kontaktna izolacijska fasada, leta 2020 je bilo že menjano stavbno pohištvo v obstoječem delu.

Predviden zaključek del je junij 2022, skupna cena je 1.050.785,15 EUR z DDV, izvajalec del je Noah d.o.o. v partnerstvu z Remont d.o.o..

Druga enota z dvema oddelkoma se načrtuje na območju nove soseske na Studencih, ki jo gradi Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Mestna občina Maribor s Stanovanjskim skladom vodi pogovore kako urediti sodelovanje in uporabo prostorov, prostori bodo za otroke pripravljeni do novega šolskega leta.

Večji vrtec na Šarhovi

Večji, šest-oddelčni, vrtec, ki bo sprejel maksimalno 132 otrok, pa se načrtuje na Šarhovi ulici, tudi na Studencih. Območje je trenutno v fazi sprejemanja OPPN, po tem sledi naročilo projektne dokumentacije. Kot rečeno bo vrtec šest-oddelčni, kjer bo imela prostore tudi vrtčevska uprava in bo vanj umeščena centralna kuhinja.

Na lokaciji območja Ljudskega vrta se načrtuje enota »Športni vrtec«, ki bo omogočal koriščenje obstoječe športne infrastrukture, zato tudi takšno delovno ime. Med obstoječimi enotami Vrtca Ivana Glinška Maribor, katerega del bo tudi nova enota, ima namreč polovica enot premajhne ali/in neustrezne zunanje površine in primanjkljaj notranjih prostorov za športne aktivnosti.

Z umestitvijo vrtca na mikrolokacijo Ljudskega vrta, ki je sinonim za športno udejstvovanje v Mariboru, bomo krepili pomen športa in športnih aktivnosti z uporabo okoliške športne infrastrukture, dodajo: “Poudarjamo, da je cilj športnega vrtca zagotovitev redne uporabe športne infrastrukture v Ljudskem vrtu za vse vrtce v Mestni občini Maribor ter vzpostavitev pilotskega modela izvedbe športnih aktivnosti, ki ga bo mogoče prenesti tudi v druge vrtce znotraj MO Maribor.”

Večja izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vrtcih v letu 2021 so bila:
– Obnova sanitarij v Vrtcu Ivana Glinška, enota Gledališka v vrednosti 192.062,14;
– Obnova fasade v Vrtcu Jožice Flander, enota Vančka Šarha (na Ulici Moše Pijade) v vrednosti 113.157,00;
– Sanacija ogrevalnega sistema v Vrtcu Otona Župančiča v vrednosti 16.382,99;
– Obnova sanitarij v Vrtcu Studenci, enota Pekrska v vrednosti 86.868,47;
– Obnova predelne stene v hodniku in sanacija stropa v Vrtcu Studenic, enota Limbuš – vrtec, v vrednosti 24.436,11;
– Obnova sanitarij v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped v vrednosti 135.296,70;
– Zamenjava grelnih teles in razvoda centralnega ogrevanja v Vrtcu Tezno, enota Mehurčki, v vrednosti 39.178,59;

Iz področja obnove opreme vrtcev je bilo v letu 2021 dobavljeno:
– Dva avtomobila za prevoz hrane za Vrtcev Ivana Glinška – 18.625,00 in Vrtec Jožice Flander 18.625,00;
– Dobava otroških igral v štirih enotah različnih vrtcev v skupni vrednosti 31.580,01;
– Dobava kuhinjske in gospodinjske opreme v 10 enotah različnih vrtcev v skupni vrednosti
60.967,33;
– Dobava pohištvene opreme v 3 enotah različnih vrtcev vključno z odprtjem dveh dodatnih
oddelkov v Vrtcu Ivana Glinška v skupni vrednosti 15.889,65;

V letu 2022 je za investicijsko vzdrževanje načrtovanih 900.000 EUR, za izvedbo se načrtuje izgradnja teras v enoti Košaki Vrtca Borisa Pečeta, enoti Grinič – jasli Vrtca Pobrežje, obnova sanitarij, zamenjava talne obloge hodnikov, menjava kletnih oken v enoti Poljane – Groharjeva Vrtca Studenci, sanacija razdelilne kuhinje Enote Kekec Vrtca Pobrežje, menjave oken v enoti Oblakova Vrtca Otona Župančiča, obnova fasade na Smoletovi ulici v enoti Vančka Šarha Vrtca Jožice Flander. Za potrebe priprav investicijske in druge dokumentacije ter pripravljalnih del za enoto Športni vrtec in enoto Šarhova je rezerviranih 290.000 EUR.

Oddaj komentar