Za projekte iz programa Zagotovimo.si hrano za jutri letos namenjenih 4,4 milijona evrov

Vir: Pixabay.com

Za raziskovalne projekte ciljnega raziskovalnega programa Zagotovimo.si hrano za jutri je letos namenjenih 4,4 milijona evrov. Rok za oddajo tem s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in ribištva je 21. julij, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami ministrstva v okviru štirih težišč programa Zagotovimo.si hrano za jutri, in sicer na področjih prehranske varnosti Slovenije, konkurenčnosti proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov, trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in razvoja podeželja.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijavne vloge vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi javna agencija za raziskovalno dejavnost ter izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Predlagatelji prijave lahko oddajo do vključno 21. julija.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe kmetijskega ministrstva so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bodo izbrani in sofinancirani raziskovalni projekti podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa, ki so nujni za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Javni razpis je bil v uradnem listu objavljen 26. junija, razpisna dokumentacija pa je dostopna spletni strani agencije za raziskovalno dejavnost.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar