FOTO: Prva nekirurška vstavitev aortne zaklopke v UKC Maribor

Začetek izvajanja perkutane implantacije aortne zaklopke (TAVI) v UKC Maribor predstavlja velik strokovni korak naprej pri obravnavi bolnikov s kardiološkimi težavami. Uvedba nove metode zdravljenja je izredno pomembna tudi zato, ker omogoča hitrejšo obravnavo bolnikov in posledično krajšanje čakalnih dob.

“Kot strokovni direktor menim, da je trenutna čakalna doba pri bolnikih, ki čakajo na operacijo srca 12 mesecev, nedopustna. Poudariti je treba, da tako dolgo čakanje na ustrezno zdravljenje predstavlja izredno visoko tveganje za bolnike, saj so rezultati zdravljenja bistveno slabši, kot če bi bolnike obravnavali v optimalnem času, stopnja smrtnosti pa občutno višja. Ocenjujem, da je nujno potrebno nadaljevati s perkutanimi implantacijami aortnih zaklopk v UKC Maribor, in sicer v obsegu 50-70 posegov letno,” je uvodoma povedal Strokovni direktor UKC Maribor, Matjaž Vogrin.

Vodstvo in strokovnjaki UKC Maribor

V UKC Maribor in na Oddelku za kardiologijo in angiologijo si že vrsto let prizadevajo za vpeljavo programa vstavljanja nadomestnih aortnih zaklopk. Zaradi nenehnega staranja prebivalstva je število bolnikov, pri katerih pride do starostne okvare aortne zaklopke vse večje. Klasična metoda zdravljenja je sicer še vedno kirurški poseg, pri katerem je potrebno odpreti prsni koš, ustaviti srce in bolnika prehodno vzdrževati pri življenju z zunajtelesno črpalko. Nasprotno pa z metodo katetrske oziroma nekirurške zamenjave zaklopke vstavimo nadomestno zaklopko brez kirurškega reza. Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativni poseg predstavlja veliko tveganje za zaplete. Zaenkrat je takšno obliko zdravljenja bilo možno opraviti le v KC Ljubljana, z naraščanjem števila bolnikov pa njihove kapacitete niso več zadoščale za zagotavljanje ustrezne dostopnosti za bolnike. Z uvedbo metode v UKC Maribor se tako povečuje dostopnost in obenem omogoča enako kvaliteto zdravljenja pri bolnikih z okvaro aortne zaklopke tudi v severovzhodni Sloveniji. “Seveda pa je število opravljenih posegov odvisno tudi od financiranja, zato v UKC Maribor nujno potrebujejo potrditev odobritve programa s strani ZZZS oziroma vlade RS, saj takšno zdravljenje predstavlja velik strošek za zavod. Za redno kontinuiteto dela, ki je pri tako zahtevnih posegih nujno potrebna, bi morali v UKC Maribor opraviti približno 50 posegov letno. Sicer kardiologi ocenjujejo, da je v Sloveniji potrebno letno opraviti okoli 200 takšnih posegov,” je dodal predstojnik Oddelka za kardiologijo in angiologijo, Franjo Husam Naji.

Potek postopka

TAVI je perkutana implantacija aortne zaklopke, ki se opravlja pri bolnikih s hudo aortno stenozo brez klasične operacije in brez odpiranja prsnega koša. V UKC Maribor ocenjujejo, da je v Sloveniji potrebno opraviti okoli 200 TAVI posegov letno. Pacienti s hudo aortno stenozo imajo zelo visoko smrtnost, ki znaša več kot 30 % na leto. UKC Maribor pokriva okoli 800.000 prebivalcev in mariborski kardiologi smo pripravljeni opraviti vsaj 1/3 vseh posegov. “Univerzitetni klinični center Ljubljana in prof. Matjaž Bunc so učni center za Evropo, tako da bomo z njihovo podporo in podporo drugih kardiologov ta program zagotovo uspešno nadaljevali. V UKC Maribor smo se pripravljali na ta poseg 7 let. Že leta 2011 smo bili pripravljeni opravljati ta poseg, vendar žal zaradi drugih zadev takrat nismo bili izbrani. Kljub temu smo nadaljevali z izobraževanjem na tem področju, tako doma kot v tujini. Udeležili smo se izobraževanj v Avstriji, Italiji ter v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Pred dnevi (9. 10. 2018) smo izvedli prva dva uspešna TAVI posega v našem kliničnem centru. Bolniki so hitro okrevali, nimajo zapletov in se dobro počutijo. Predvidevamo, da bodo čez 2 do 3 dni odpuščeni. V bolj razvitih državah, kot je naprimer Nemčija, se ta poseg uporablja pri več kot 50 % pacientov s hudo aortno stenozo. S tem posegom bomo zmanjšali čakalne dobe in zvišali preživetje bolnikov,” je dejal Igor Balevski iz Oddelka za kardiologijo in angiologijo.

asist. dr. Igor Balevski, dr. med., spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine
Oddelek za kardiologijo in angiologijo

Z razvojem medicinske tehnologije je pričakovati, da bo število teh posegov čedalje večje. S tem se bo pritisk na kirurški program delno zmanjšal, po drugi strani pa je možno s to metodo zdraviti bolnike, ki doslej niso bili primerni ali sposobni za operacijo. V UKC Maribor na operacijo srca čaka 270 bolnikov. Zaradi znanih težav z anestezijo in intenzivno terapijo so čakalne dobe za operacijo na srcu nesprejemljivo dolge. V naši ustanovi je glede na trenutne možnosti programa operacij čakalna doba pod stopnjo nujnosti redno 14 mesecev, pod stopnjo nujnosti hitro pa do 12 mesecev. V kolikor bo program transkatetrskih vstavitev aortne zaklopke priznan in plačan v UKC Maribor, lahko pričakujemo najmanj 50 tovrstnih posegov v naslednjem letu.

Oddaj komentar