FOTO: Medicinska fakulteta prejela donacijo rentgen opreme za študij Dentalne medicine

FOTO: Univerza v Mariboru

Donirana oprema Klinike in poliklinike za maksilofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Würzburg je rezultat več desetletnega dobrega sodelovanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z Medicinsko fakulteto Würzburg in bo tako omogočila pričetek študija Dentalne medicine prihodnje študijsko leto v Mariboru.

Direktor klinike, prof. dr. med. dr. med. dent. Alexander Kübler, prejemnik častnega naslova Dobrotnik UM, je bil pobudnih donacije štirih sodobnih RTG aparatov za Dentalno medicino in šestih sodobnih stomatoloških stolov. S sodobnim učnim okoljem so tako izpolnjeni vsi pogoji za uspešen začetek študija Dentalne medicine v Mariboru.

Gre za odlično pridobitev, ki bo bodočim študentom Dentalne medicine omogočila pridobivanja novih znanj in prakse v kliničnem obdobju študija stomatologije.

Prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. je ob tem dejal: “Stomatološka oprema, ki smo jo kot donacijo prejeli iz Würzburga, Nemčija je sledeča: štirje sodobni rtg stomatološki aparati, sedem stomatoloških stolov ter številni drobni inventar za stomatološke operacije. Oprema, ki bo umeščena v laboratorij Medicinske fakultete UM na Magdalenskem trgu 5 v Mariboru, bo v prihodnosti omogočila vrhunske stomatološke storitve. To so zametki bodoče stomatološke klinike v Mariboru”.

V uporabi v okviru predmeta Splošna in dentalna radiologija

Rentgenska oprema se bo uporabljala v okviru predmeta Splošna in dentalna radiologija, ki se bo izvajal v 3. letniku enovitega magistrskega študijskega programa Dentalna medicina in bo potekal v obliki predavanj, seminarjev in vaj ter v obliki individualnega raziskovalnega dela. Študent se bo seznanil z normalno radiološko anatomijo zob in obzobnih tkiv, maksile, mandibule, temporomandibularnega sklepa in ostalega maksilofacialnega področja ter z patoanatomskimi in drugimi spremembami področja glave ter ustne votline.

Spoznal bo pomen in princip slikovnih radioloških in diagnostičnih tehnologij, ki se uporabljajo v diagnostiki bolezenskih procesov in poškodb zob ter maksilofacialnega področja. Seznanil se bo z digitalnim rentgenskim slikanjem, računalniško tomografijo, intervencijsko radiologijo, diagnostičnim ultrazvokom in magnetno resonančno tomografijo ter indikacijami za posamezne tehnike slikanj. Naučil se bo analize in interpretacije rentgenskih slik in ostalih slikovnih radioloških preiskav.

RTG aparati bodo omogočili delo in napredek dentalne stroke

Ob tem je zasl. prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk poudarila: “Glavni namen obveznega predmeta Splošna in dentalna radiologija, je seznanitev študenta z radiološkimi slikovnimi diagnostičnimi metodami in terapevtskimi možnostmi, ki jih omogoča sodobna dentalna radiologija. Predmet je ovrednoten s 3 ECTS. V 6. semestru imajo študenti, ki kažejo poglobljeno zanimanje za radiologijo, možnost izbire izbirnega predmeta: Izbrane vsebine in novosti v radiologiji, ki je prav tako ovrednoten s 3 ECTS”.

FOTO: Univerza v Mariboru

Zato je donacija RTG aparatov iz Würzburga še toliko bolj izjemna pridobitev, ki bo omogočila odlično delo in napredek dentalne stroke.

Sodobne dentalne medicine si danes namreč ne moremo predstavljati brez rentgenskega slikanja zob in obzobnih tkiv. V preteklosti so se za te namene uporabljali klasični RTG aparati, pri katerih je senzor X-žarkov klasični živosrebrni film. Sodobna rentgenska diagnostika temelji na zmanjševanju doze rentgenskega sevanja z uporabo digitalnih senzorjev, ki so mnogo bolj občutljivi za X-žarke. Poleg tega, digitalna tehnologija omogoča natančnejši prikaz zobnih in obzobnih struktur. Sodobni digitalni RTG aparati slike shranijo v digitalni obliki, kar omogoča zobozdravniku, da po želji sliko računalniško obdela in jo povečuje/zmanjšuje. S tem zobozdravnik pridobi bistveno kakovostnejšo sliko v primerjavi s klasičnim rentgenskim slikanjem na film in lahko natančneje postavi pravo diagnozo.

Donacija iz Nemčije

Dr. Maja Antanasova, dr. dent. med. je dodala: “Univerzitetni klinični center, Klinika za oralno, maksilofacialno in plastično kirurgijo iz Würzburga, Nemčije nam je doniral visoko kakovostno stomatološko opremo, ki omogoča izvajanje vseh sodobnih stomatoloških intervencij na MF UM. Kot doktorica dentalne medicine se zavedam vrednosti in radodarnosti omenjene donacije, zavedam se pa tudi odgovornosti, ki pride zraven. Donirana oprema predstavlja zelo solidno osnovo za začetek izvajanja zobozdravstvene dejavnosti na MF UM, osnova, na kateri lahko gradimo svetlo prihodnost dentalne medicine v Mariboru”.

Oddaj komentar