Dodatna ukrepanja v času zaostrovanja razmer v mariborski Snagi

Od maja letos se je odvoz smeti podražil za 38 odstotkov.

Na podlagi zaostrovanja državnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe covid-19 in razglašene epidemije s strani vlade RS so tudi v Snagi sprejeli nekaj novih odločitev za zaščito zdravja zaposlenih in uporabnikov njihovih storitev.

Izvajanje njihovih dejavnosti sodi med tiste, ki so prav v izrednih razmerah še posebej pomembne, saj pripomorejo k preprečevanju še večjih nevarnosti za zdravje ljudi. Zaradi vseh okoliščin morajo še posebej skrbno varovati zdravje svojih zaposlenih in biti pripravljeni tudi na najslabši možni scenarij, torej da zbolijo tudi zaposleni, ki opravljajo odvoze odpadkov iz gospodinjstev.

Na sedežu podjetja obiski stran onemogočeni

V informacijski pisarni na sedežu podjetja so obiski strank onemogočeni. Vsi uporabniki storitev lahko zadeve nemoteno urejajo preko telefona 02 620 58 75, po elektronski poti na info@snaga-mb.si ali preko klasične pošte.

Vsi zbirni centri bodo v prihodnje delovali nemoteno, z omejitvijo vstopa več uporabnikov in vozil hkrati. Za zagotovitev doslednega izvajanja ukrepov so lahko sočasno na območju centra največ trije uporabniki. Število dovoljenih sočasnih uporabnikov na območju centra bodo prilagajali razmeram. V tem času bodo dodatno okrepili kadrovsko zasedbo zaposlenih na zbirnem centru s ciljem zagotavljanja večje pretočnosti procesov.

Spoštovanje pravil

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa vse uporabnike opozarjajo, da jihobiščejo le zdravi, spoštujejo medsebojno razdaljo in obvezno uporabljajo zaščitno masko.
Priporočljiva je tudi priprava odpadkov, ločeno po skupinah, že doma, saj je njihovo ločevanje na centru lahko dolgotrajno, kar povzroči podaljšan čakalni čas in nejevoljo ostalih uporabnikov. Vse uporabnike zbirnih centrov prosijo, da spoštujejo pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas zbirnega centra saj je prepuščanje odpadkov pred vrati zbirnega centra prepovedano in povsem nesprejemljivo za okolje, še toliko bolj v tem obdobju.

Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov bo ves čas potekalo nemoteno, skladno s koledarji odvozov. Snaga Mariboru svoje uporabnike ob tem naproša za strpnost, v kolikor odvoz ne bo izvršen ob isti uri kot doslej, saj odvoz zaradi izrednih razmer občasno vršijo tudi v popoldanskem času. Ob tem seveda še vedno velja, da morajo biti posode oziroma zabojniki postavljeni na prevzemna mesta do 6.00 ure zjutraj.
Nemoteno bodo zaključili tudi jesensko zbiralno akcijo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki se zaključi konec meseca oktobra.

Začasno ustavili zbiranje naročil za odvoz kosovnih odpadkov

Zbiranje naročil za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, po sistemu od vrat do vrat, so z današnjim dnem začasno ustavili. Za vse uporabnike, ki so že oddali svoje naročilo za odvoz kosovnih odpadkov in prejeli termin njihovega odvoza, bo njihov odvoz izvršen na dogovorjen termin. Vsa nadaljnja naročila odvoza bodo pričeli sprejemati po izboljšanju epidemiološke situacije.

“Kot so že predhodno opozarjale pristojne institucije, spremenjene razmere zahtevajo prilagoditev slehernega posameznika. Zdaj je tudi pravi čas, da pomislimo na lastno ravnanje z odpadki in v skrbi za lastno zdravje, zdravje naših najbližjih sosedov in razbremenitev okolja odpadke odlagamo izključno v posode, ki so namenjene zbiranju odpadkov. Sposobnost in zmožnost naše prilagoditve na spremenjene življenjske okoliščine se bosta namreč izrazili tudi skozi urejenost in čistost našega okolja,” še sporočajo iz Snage Maribor.

Oddaj komentar