Decembra upokojence čaka izredna uskladitev pokojnin

Slika je simbolična. Vir: Shutterstock

Upokojenci bodo decembra prejeli višje pokojnine, saj se bodo s 1. decembrom izredno uskladile za dva odstotka, je danes sklenil svet pokojninskega zavoda.

Slika je simbolna. Vir: shutterstock

Seznanili pa so se tudi s poročilom o finančnem poslovanju zavoda v obdobju od januarja do septembra, ko je zavod zabeležil nekaj nad tri milijone evrov presežka.

Zavod je imel v prvih devetih mesecih letos 4,46 milijarde evrov prihodkov ali nekaj nad tri milijone evrov več od odhodkov, je na današnji seji sveta, ki je delno potekala virtualno, povedal finančni direktor in namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič. Prihodkov je bilo več kot lani v enakem obdobju predvsem zaradi več sredstev iz prispevkov in več prihodkov iz državnega proračuna, med katerimi so bila tudi sredstva za tekočo porabo zaradi epidemije covida-19. Iz državnega proračuna je zavod skupno prejel 1,47 milijarde evrov. Kapitalska družba (Kad) pa je nakazala 50 milijonov evrov.

Zavod pripravil novo oceno prihodkov in odhodkov

Nedavčni prihodki so bili medtem nižji. Razlog je predvsem ta, da niso bile izplačane dividende Zavarovalnice Triglav. Skupni odhodki zavoda pa so bili višji med drugim zaradi več sredstev, ki jih je bilo treba izplačati za starostne, vdovske in invalidske pokojnine.

Na podlagi ugotovitev iz obdobja med januarjem in septembrom je zavod pripravil novo oceno prihodkov in odhodkov zavoda za letošnje leto. Ti bodo v primerjavi s finančnim načrtom višji za 1,6 odstotka oz. za 95,3 milijona evrov in bodo tako izenačeni v višini 5,9 milijarde evrov.

Uskladili se bodo tudi drugi prejemki

Člani sveta so se v razpravi ustavili zlasti pri podatku, da je bilo treba zaradi nove ureditve dvojnega statusa, po kateri lahko od 1. januarja tisti z izpolnjenimi pogoji za starostno pokojnino delajo še naprej in hkrati dobijo 40 odstotkov starostne pokojnine in ne več le 20 odstotkov, treba izplačati kar 40 milijonov evrov. “To je zelo problematično,” je dejal predstavnik delodajalcev v svetu Igor Antauer. Predstavnik sindikatov v svetu Aljoša Čeč pa je spomnil, da so sindikati ves čas svarili pred finančnimi posledicami nove ureditve.

Na seji so sprejeli tudi ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra. Po nedavni spremembi zakona o ukrepih pri plačah v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin se bodo pokojnine decembra izredno uskladile v višini dveh odstotkov, in sicer ne glede na gospodarsko rast. Uskladili se bodo tudi drugi prejemki ter najnižja in najvišja pokojninska osnova.

Z izrednimi uskladitvami vračajo premalo izplačana sredstva

Upokojencem z izrednimi uskladitvami vračajo premalo izplačana sredstva zaradi zaostankov pri usklajevanju v letih gospodarske krize med letoma 2010 in 2017. Vendar pa je generalni direktor zavoda Marijan Papež izpostavil, da so upokojeni po letu 2012 zaradi izrednih uskladitev že v boljšem položaju, kakor bi bili, če bi se jim pokojnine v času krize izplačevale po sistemskem zakonu. Po zavodovih izračunih so na slabšem le še upokojeni v letih 2010 in 2011, in sicer prvi za 3,5 odstotka in drugi za 1,7 odstotka.

Svet Zpiza se je danes seznanil še s poročilom Kada za lani. Družba je imela konec lanskega leta več kot milijardo evrov sredstev. Vrednost sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga upravlja, je konec lanskega leta znašala 795,2 milijona evrov. Dejanska donosnost sklada je bila lani 4,97 odstotka, v njem pa je konec leta varčevalo 48.356 ljudi. Lani se je poklicno upokojilo 213 zavarovancev članov, konec leta pa je poklicno pokojnino prejelo 286 upravičencev.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar