Cigler Kralj: Stopnja brezposelnosti se je aprila zmanjšala za štiri odstotke

Janez Cigler Kralj

Ob skorajšnjem prazniku dela je danes minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj izpostavil, da je „danes mogoče bolj kot kdajkoli sta zdravje in tudi varnost pri delu izjemnega pomena. Nadaljevati moramo z ustreznimi ukrepi, ki ohranjajo naše zdravje, V mislih moramo imeti psihosocialna tveganja, ki so v veliki meri povezana tudi z delom.“

„Morda bolj kot kdajkoli minister za delo in naša ekipa in Vlada RS zdaj čuti, da si velika večina ljudi želi predvsem delati,“ je dejal minister ter dodal, da vsi ukrepi vodijo k temu. Radi bi čim večjemu številu ljudi omogočili delo. V imenu ministrstva za delo in v imenu Vlade RS je minister čestital vsem ob prvem maju, mednarodnem prazniku dela.

Stopnja brezposelnosti se je zmanjšala za štiri odstotke

Dne 26. aprila 2021 je bilo na trgu dela v evidenci zavoda za zaposlovanje 79.462 brezposelnih oseb, kar je štiri odstotke manj kot marca 2021. „Trend upadanja števila prijavljenih v evidenco brezposelnih je torej dober, je padajoč,“ je dejal minister in dodal, da ukrepi zagotovo pomagajo k temu. Po treh mesecih rasti se je število brezposelnih začelo zmanjševati, februarja jih je bilo največ, kar nekaj čez 91.000. Marca 2021 je bilo med razlogi za izpis iz evidence brezposelnih več zaposlovanja kot prej, kar je minister ocenil kot zelo dobro in to povezal s postopnim rahljanjem ukrepov in postopnim zagonom nekaj dejavnosti. Meni, da so ukrepi zastavljeni na pravi način in s ciljem ohranja delovnih mest.

V prvem in drugem valu je bilo predvsem naraščanje

V prvem valu epidemije so sicer beležili velik porast števila brezposelnih, čemur je sledilo umirjanje v maju. V drugem valu epidemije, ki je nastopil oktobra 2020, se je nekoliko poslabšalo. Stopnja brezposelnosti se je povečala najprej zaradi običajnega sezonskega povečanja izteka zaposlitev za določen čas in na drugi strani zaradi upada zaposlovanja kot posledice epidemiološkega vala, je dejal minister za delo. In poudaril, da so uspeli tudi ohraniti delovna mesta.

S postopnim aktiviranjem dejavnosti se bo stanje izboljševalo

Zdaj meni, da bodo s postopnim aktiviranjem gostinskih in turističnih dejavnosti uspeli še zmanjšati stopnjo brezposelnosti. “Smo predvsem veseli in odločeni, da s pomočjo delodajalcev nadaljujejo z ohranitvijo delovnih mest,” je zaključil minister za delo.

Oddaj komentar