Arsenoviču spodletel ponovni poskus spremembe statuta

Saša Arsenovič

Arsenoviču spodletel ponovni poskus spremembe statuta Mestne občine Maribor, ki bi mu omogočal imenovanje še četrtega podžupana oziroma podžupanje. Sprememba statuta na dopisni seji, ki je potekala od torka do danes, ni bila sprejeta. Pri spremembi ga tokrat niso podprli niti v koaliciji. 

Župan Saša Arsenovič na zadnji seji mestnega sveta zbral premalo glasov za spremembo statuta, ki bi mu omogočila imenovanje še četrtega podžupana oziroma podžupanje, kjer mu je na zadnji seji zmanjkal zgolj en glas. Mestna uprava je v torek v ta namen sklicala dopisno sejo, ki se je zaključila danes ob 12. uri. Sprememba statuta tako ni bila sprejeta. Za spremembo statuta občine je namreč potrebna dvotretjinska večina, a je ZA je glasovalo 26 mestnih svetnikov, PROTI pa 1 mestni svetnik, 16 pa jih je bilo vzdržanih oziroma niso glasovali.

Županu Saši Arsenoviču je tako znova spodletel poskus spremembe statuta. Zanimivo je, da je denimo Saša Pelko (LAF) na zadnji seji pri glasovanju o spremembi statuta ostal vzdržan, na dopisni seji pa je glasoval ZA. “Mi že v osnovi, ko je bilo glasovanje nismo bili proti. Zdaj pa smo v naši listi spremembo statuta podprli, saj je župan zatrdil, da bo tako dobil podporo stranke Socialnih demokratov na vladni ravni pri reševanju problematike Mariborske knjižnice. Ve se iz katere stranke prihaja minister za kulturo in tudi četrta podžupanja Saše Arsenoviča bi prihajala iz iste stranke. To naj bi bila Alenka Iskra, mestna svetnica Socialnih demokratov. Gre torej za dobrobit vseh občanov in občank, zato smo predlog podprli, saj želimo delovati konstruktivno. Sicer župan Arsenovič sam ni stoodstotno prepričan v obljubljeno podporo ministra za kulturo, vendar je po njegovem vredno poskusiti,” je dejal Pelko.

Stojan Auer (LPR), ki je sicer na zadnji seji glasoval ZA pa je tokrat ostal vzdržan. “Tokrat smo ostali vzdržani, saj smo prepričani, da se tako pomemben akt ne more sprejemati preko elektronske pošte. Čez štirinajst dni bomo namreč imeli redno sejo mestnega sveta in ne vidim nikakršnega razloga, da zadeve ne bi sprejeli takrat. Ne vem, zakaj se županu tako mudi. Sam tudi nisem popolnoma prepričan, da resnično potrebuje pomoč 4. podžupanje na tem področju. Podžupanja iz vrst Socialnih demokratov, naj bi po našem vedenju pomagala podžupanji Heleni Kujundžič Lukaček na področju lokalne skupnosti, kulture, sociale in medgeneracijskega sodelovanja, ko pa imamo v občini veliko več perečih problemov na drugih področjih. Res ne razumem, zakaj še dodatna pomoč na teh področjih. Občina potrebuje človeka, ki se bo z okoliškimi občinami dogovarjal za tesnejše sodelovanje, kar se tiče komunale. Dobesedno potrebujemo nekoga, ki bo na terenu in druge občine vabil, da se recimo priključijo na našo čistilno napravo tudi sortirnica bo morala sodelovati širše. Mi smo županu na tem področju ponudili pomoč, pa jo je zavrnil,” je dejal Auer.

Dopolnjeno, 27.5.2019 ob 12:50

Odzvale so se še nekatere stranke in liste.

“V Stranki mladih – Zeleni Evrope zato predlagamo, da se statut spremeni tako, da se omeji število podžupanov s skupnim finančnim bremenom in dopusti imenovanje takšnega števila podžupanov, ki ne bi presegalo 3 plač poklicnega podžupana. To bi torej pomenilo, da ima lahko župan ob sebi največ 3 poklicne podžupane, ali 2 poklicna in 2 nepoklicna, ali 1 poklicnega in 4 nepoklicne ali 6 nepoklicnih. Glede na to, da je plača nepoklicnega podžupana polovična, je v vseh naštetih primerih zmerom enaka največja možna finančna obremenitev proračuna, ki je omejena s tremi plačami poklicnega podžupana. V kolikor bo Mestni svet ponovno obravnaval spremembo statuta verjamemo, da bo sprejel predlog Stranke mladih – Zelenih Evrope, ki hkrati dopušča županu imenovanje do 6 podžupanov, na drugi strani pa proračuna ne obremeni več, kot s 3 polnimi plačami poklicnega podžupana,” je pisno sporočil Igor Jurišič, mestni svetnik Stranka mladih – Zeleni Evrope.

V Listi kolesarjev in pešcev pa menijo, “da je potrebno spoštovati načela demokratičnosti, partnerstva in vzajemnega spoštovanja, ki smo ga opredelili v koalicijski pogodbi. Spreminjanju statuta preko dopisne seje smo nasprotovali, saj bi s tem v slovenskem političnem sistemu ustvarili do sedaj neviden precedens. Izjava župana o razpadajoči koaliciji se nam zdi nekoliko ponesrečena in nepremišljena, saj s tem meče slabo luč tudi na vse ostale resne partnerje. Dejstvo je, da se pravih točk v koalicijskem programu sploh še nismo dotaknili,” je sporočil mestni svetnik na LKP Josip Rotar.

Mariborski Socialni demokrati (SD) pa so sporočili, da so vstopili v koalicijo kot konstruktiven in v razvoj mesta osredotočen politični partner. “V dobrobit mesta in meščanov podpiramo županove predloge in v koaliciji sprejete dogovore, ki so koristni za nas vse. Se držimo načela, da skupnost postavljamo pred interese posameznika. V teh nekaj mesecih delovanja mestne “koalicije” žal ne moremo spregledati dogajanja in glasovanja o zadevah zapisanih v koalicijskem sporazumu. Zadnje dogajanje in glasovanje o  županovem predlogu spremembe statuta in okrepitve podžupanjskih mest, ki jih je župan predstavil in uskladil ob podpisu koalicijske pogodbe, je nazoren primer ravnanja nekaterih “koalicijskih” partnerjev. Večno usklajevanje in trgovanje o vnaprej napovedanem in usklajenem predlogu je nesprejemljivo in nekonstruktivno. Koalicijske partnerje Socialni demokrati opozarjamo, da mestna občina ne more biti “tržnica”. Nujno se je začeti ukvarjati s projekti in z razvojem mesta in ne s kadrovskimi ter drugimi potrebami posameznikov v koaliciji,” so sporočili. “Izjave o proceduralnih pomislekih nekaterih strank in list koalicije ob sprejemanju statuta so neutemeljeni, so le opravičevanje javnosti,” so še dodali.

Oddaj komentar