Z evropskimi sredstvi do višjih kompetenc zaposlenih in boljših poslovnih rezultatov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je lani razpisalo javni razpis – Mentorske sheme za socialna podjetja. Na razpis se je prijavil tudi Permakulturni inštitut Maribor z naslovom Tržno pozicioniranje trajnostnih praks. Razpis omogoča mentoriranje zaposlenih v socialnem podjetju preko zunanjim mentorjev. Kar je še bolje je to, da si lahko področje mentoriranja izbere podjetje samo in s tem dobi dejanske kompetence, ki jih potrebuje.

Na inštitutu izvajajo mentoriranje komaj 3 mesece in že so vidni rezultati. “Kljub temu, da je naš program mentoriranja bolj nastavljen na povečanje prepoznavnosti in prodaje naših produktov preko digitalnih medijev nam je Barbara (njihova mentorica) dala zagon tudi na drugih področjih. Zelo se je spremenila naša tržna naravnanost. Kar se kaže v sklenitvi okvirnih pogodb o odkupu zelenjave z javnimi ustanovami kot so vrtci, šole, dom za ostarele in dijaški dom. Na področju širjenja okoljevarstvenih rešitev, pa smo se povezali z ministrico dr. Aleksandro Pivec iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kar je za nas velik napredek,” pojasnjuje Matej Kline, direktor inštituta.

Pred mentoriranjem so imeli kar nekaj težav z zbiranjem sredstev za njihovo delovanje. Sedaj jim je to steklo. Kar pomeni, da se lahko intenzivno posvetijo tudi svoji glavni dejavnosti, ki je regeneracija okolja s pomočjo trajnostnih praks. “Sedaj ko imamo zagotovljeno preživetje za nek čas se lahko mirno posvetimo našemu poslanstvu. Informiranje in izobraževanje ljudi na področju okoljevarstva in regeneracije že uničenega okolja je popolnoma neprofitne narave in zato potrebuje neko finančno zaledje. Upam, da do konca mentoriranja dobimo še dodatna znanja, ki nam bodo prav tako olajšala ozaveščanje in informiranje javnosti glede trajnostnih praks. Želimo doseči čim večjo ozaveščenost širše javnosti kakšne probleme povzroča kmetijstvo danes in kakšne rešitve obstajajo. Prav tako kakšne rešitve lahko uporabi industrija. Sem kar optimističen glede rezultatov po realiziranem mentoriranju. Tudi vzdušje v ekipi je optimistično. Zelo smo veseli, da smo bili izbrani s strani Ministrstva za gospodarstvo na tem javnem razpisu in da se lahko naučimo novih veščin,” je poudaril Kline.

Med drugim nam je tudi zaupal, da snujejo letos en velik dogodek na katerem bodo predstavili kar nekaj okoljevarstvenih rešitev.

 

Oddaj komentar