Dopolnjeno: V Rušah za zaprtimi vrati, kljub sproščanju ukrepov za preprečevanje koronavirusa

V četrtek bo v Domu kulture Ruše seja občinskega sveta Ruše.

Omenjena seja bo zaprta za medije, kljub temu, da je že sredi meseca maja (18.5.) županja sporočila preklic Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa, ta je javnosti na voljo na tej povezavi.

Odredba o preklicu Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa objavljena na spletni strani Občine Ruše, dne 19.5.2020.

V vabilu na 9. redno sejo, pa županja Urška Repolusk pod opombo zapiše: “Zaradi trenutne epidemiološke situacije seja ne bo odprta za javnost. Gradivo za sejo je javno objavljeno na občinski spletni strani, kjer bo prav tako objavljen sam video posnetek seje.”

Iz BK TV so na Urad županje pisno naslovili prošnjo za izjavo pred kamero po končani seji, odgovora na elektronsko sporočilo pa v dogovorjenem roku, do 16. ure, niso dobili. Glede na to, da se ukrepi postopoma sproščajo, se poraja vprašanje ali se s tem, da na seji ni medijev županja izogiba vprašanjem, ki bi jih lahko postavili predstavniki sedme sile neposredno po končani seji.

Glede na to, da bo video gradivo zagotovljeno, se lahko sklepa, da nekdo bo za snemanje moral poskrbeti, zakaj torej ne sejo ne smejo medijske hiše oz. novinarji? Tudi le-ti poskrbijo za higienske ukrepe, kot so razkuževanje rok in obrazna maska, prav tako kot svetniki, za katere pa je pravzaprav prisotnost na seji nujna. Tako namreč v vabilu svetnike nagovori županja: “Prosimo, da se seje zagotovo udeležite. V primeru zadržanosti sporočite svojo odsotnost.”

Dan po objavi zgornjega članka so iz Občine Ruše sporočili: “Glede na vaše vsakodnevno poročanje o epidemiološki situaciji v Sloveniji, verjamemo, da ste seznanjeni tudi z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki se uporablja šele od 31. maja 2020, kar pomeni, da smo danes še vedno v obdobju epidemije. Trenutno so torej še vedno v veljavi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, in glede na število udeležencev na seji – svetnikov, poročevalcev, občinske uprave, tehničnega osebja in glede na prostorske zmogljivosti, ne moremo zagotoviti zadostne socialne distance, kot jo zahtevajo preventivni ukrepi.”

Pojasnili so še, da Občina Ruše zagotavlja javnost seje občinskega sveta v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Ruše, prav tako bo seja snemana in objavljena na spletni strani Občine Ruše takoj, ko bo to tehnično mogoče. Po seji bo županja tudi podala izjavo za javnost.

Oddaj komentar