V Mariboru bo (za)živelo 21 beguncev

FOTO: MP produkcija

V Maribor bo v naslednjih tednih prispela skupina 21 oseb, ki bodo nastanjene predvsem na lokacijah, ki jih je v ta namen zagotovila Republika Slovenija. Poleg nastanitve pa bo potrebno tem štirim družinam (otrokom, staršem in starim staršem) omogočiti tudi vključevanje v slovensko družbo.

Zato se UOIM na njihov prihod pripravlja med drugim tudi v sodelovanju in po pogovorih s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Maribor (MOM), predstavniki vzgojno izobraževalnih institucij, institucij, ki zagotavljajo vključevanje v sistem socialnega varstva, zdravstvenega varstva, vključevanje na trg dela in vsemi nevladnimi organizacijami (Slovensko filantropijo, Rdečim križem Slovenije, Karitasom, ODNOS – Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur), ki z UOIM že tako sodelujejo na področju izvajanja programov vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo. s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Maribor (MOM),

V tem tednu so predstavniki UOIM tako v Mariboru z njimi opravili osrednji koordinacijski sestanek, tudi kot enega od zadnjih v nizu usklajevalnih sestankov s predstavniki ključnih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v različnih delih države (ki kjerkoli oziroma kakorkoli sodelujejo v programih vključevanja v slovensko družbo).

Sogovorniki so se zavzeli zato, da je potrebno na vseh področjih oziroma z različnimi programi vključevanja v družbo slediti temu, da se tem osebam omogoči, da bodo čim prej zaživeli samostojno, neodvisno življenje. Istočasno pa te programe vključevanja izvajati tako, da se vsem sodržavljankam in sodržavljanom zagotavlja varno, mirno in spoštljivo sobivanje. Programe vključevanja in preko tega tudi vzpostavljanja medkulturnega dialoga bo tako kot doslej v celoti usmerjal UOIM.

S tovrstnim vključevanjem vseh omenjenih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v pripravo na prihod štirih družin z mednarodno zaščito v Maribor, želi UOIM med drugim zagotoviti ne le celovite informacije o vključevanju, temveč preko zagotavljanja strpnosti, dialoga in ustreznih pogojev za sobivanje ozaveščati sodržavljanke in sodržavljane, da prihod novih stanovalcev sprejmejo brez strahu ter neutemeljenega odklonilnega odnosa.

Z uresničevanjem tega načrta, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016, se izpolnjujejo zaveze Republike Slovenije, ki se s tem aktivno pridružuje pomoči držav Evropske unije Turčiji pri obvladovanju migracijskih bremen.

Kot je znano, se je Republika Slovenija zavezala, da sprejme 60 oseb, beguncev iz Sirije, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo.

Oddaj komentar