V koalicijo z županom tudi Lista za pravičnost in razvoj

Saša Arsenovič in Stojan Auer, vir: LPR

Lista za pravičnost in razvoj je odslej uradna koalicijska partnerica novega župana mestne občine Maribor Saša Arsenoviča. V kabinetu župana MOM sta podpis koalcijskega sporazuma podpisala predsednik Liste Arsenovič za Maribor Saša Arsenovič in predsednik LPR – Liste za pravičnost in razvoj, Stojan Auer.

Ob svečanem dogodku sta oba predsednika podpisala tudi protokol sodelovanja. S tem bo LPR v koaliciji sodelovala in aktivno delovala kot enakopraven, vsebinsko in izvedbeno učinkovit koalicijski partner, ki v upravljanju in vodenju mesta ne bo sodeloval samo z dviganjem rok in potrjevanjem vnaprej pripravljenih gradiv s strani mestne uprave, temveč s polno odgovornostjo in zavzetostjo. LPR – Lista za pravičnost in razvoj postaja tako po 12 letni opozicijski drži v času Franca Kanglerja in Andreja Fištravca enakopraven tvorec idej in izvajalec projektov in drugih nalog ter aktivnosti, ki bodo mestu, predvsem pa njegovim meščankam in meščanom, omogočile optimalne življenjske pogoje in nadaljnji razvoj na vseh pomembnih področjih delovanja občine.
Po mnenju LPR – Liste za pravičnost in razvoj se predvsem na osnovi začetka dobrega sodelovanja z Vlado RS in širše v regiji pred Mariborom končno svetli časi, ko se bo občina, ki jo je prevzel novi župan Saša Arsenovič, razvijala v smer, ki bo občankam in občanom Maribora prinesla kar največ koristi, zadovoljstva in veselja, da živijo v enem od najlepših slovenskih mest.

Oddaj komentar